PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
87

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

DISPOZIŢIA NR.820

PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

 

În temeiul art.39 alin.2 şi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă  extraordinară în data de 14.02.2013, ora 10.00 în Sala Mare a Primăriei Municipiului Craiova.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea contractării unui împrumut bancar pentru finanţarea unei lucrări de investiţii publice de interes local.
  2. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea celei de-a XIII-a ediţii a Zilelor „Marin Sorescu”, în perioada 25-27 februarie 2013.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, Sport Club Municipal Craiova, Regia Autonomă de Administrare  a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Dolj, în vederea organizării evenimentului „All Star Game” – Baschet Masculin, în municipiul Craiova, 18 martie 2013.

                                                                                          Emisă azi 08.02.2013

PRIMAR, Lia Olguţa VASILESCU                                 

SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Vizat de legalitate,

 Cons. jr. Alina Constantinescu