Olimpiada de Limba şi literatura română este îm plină desfăşurare

0
172

Ministerul Educaţiei Naţionale  a stabilit regulamentul specific desfăşurării Olimpiadei de Limba şi literatura română , pentru clasele IX – XII. Competiţia este organizată de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin structurile teritoriale subordonate, în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară sau din afara acesteia, cu edituri , organizaţii neguvernamentale, structuri asociative locale, instituţii de cultură, etc. Concursul are mai multe faze, de la etapa pe şcoală până la cea naţională, trecând prin cele intermediare. Pentru etapa naţională , Comisia Centrală a olimpiadei se înfiinţează prin notă întocmită de către inspectorul de specialitate, avizată de directorul general al direcţiei de resort şi aprobată de Secretarul de Stat pentru învăţământ preuniversitar. Etapele intermediare sunt în plină desfăşurare. „Putem spune că este un regulament bun, care prevede atât susţinerea probelor (scris, la etapele intermediare, şi, în plus,  oral, la faza naţională), cât şi evaluarea acestora, pe criterii bine stabilite. Subiectele provin din anii anteriori celui de studiu, precum şi din materia semestrului I al celui în curs. Evaluarea este realizată de profesori din învăţământul preuniversitar, care nu au elevi calificaţi la clasa respectivă. Până pe 22 ianuarie, trebuie să primim rezultatele de la etapa pe şcoală, iar pe 17 martie se va desfăşura faza judeţeană, finala naţională urmând să aibă loc la începutul lunii aprilie ”, a precizat prof.  Daciana Dumitru, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.