Aproximativ 8.000 de proiecte finanţate prin axa LEADER a PNDR 2007 – 2013

0
84

În perioada de programare financiară 2007 – 2013, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a aprobat acordarea de fonduri nerambursabile pentru 7.949 de proiecte de investiţii, prin intermediul celor trei măsuri de finanţare din cadrul Axei LEADER a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. Cel mai bine se situează grupurile de acţiune locală, cu absorbţii de fonduri consistente. De altfel, şi Doljul este în primele 10 poziţii ale clasamentului celor mai bune GAL-uri, prin Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei”, premiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, încă din toamna anului trecut.

 Astfel, prin intermediul Măsurii 41 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” din axa LEADER, AFIR a contractat 3.695 proiecte de investiţii specifice măsurilor din PNDR 2007 – 2013 (respectiv Măsurile 111, 112, 121, 122, 123, 125, 141, 142 şi 143) în valoarea totală nerambursabilă de aproximativ 122,3 milioane de euro. Pentru aceste proiecte, AFIR a efectuat plăţi de peste 91,87 milioane de euro din alocarea disponibilă pentru Măsura 41 de 95,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă un grad de absorbţie de 96,5%.

  De asemenea, tot în cadrul Măsurii 41 au fost finanţate şi 3.880 de proiecte de investiţii privind diversificarea activităţilor în mediul rural şi modernizarea infrastructurii rurale (respectiv Măsurile 312, 313 şi 322  – Axa III din PNDR 2007 – 2013). Valoarea totală nerambursabilă a proiectelor contractate este de circa 263,8 milioane de euro, iar cea a plăţilor efectuate pentru aceste proiecte este de 162,5 milioane de euro din alocarea disponibilă de 220,38 milioane de euro.

G.A.L.-urile sunt tot mai active

  „Am observat o dinamică foarte bună în activitatea grupurilor de acţiune locală prin intermediul cărora s-a reuşit contractarea a circa 8.000 de proiecte de investiţii şi finanţarea acestora cu aproximativ 307 milioane de euro din fondurile alocate prin PNDR 2007 – 2013. Iar aceasta reprezintă, în mod cert, un prim pas important în susţinerea strategiilor de dezvoltare locală, aplicate pe nevoile reale şi imediate ale fermierilor, ale antreprenorilor şi ale locuitorilor din mediul rural”, a declarat Andras Szakal, directorul general al A.F.I.R.

  O altă măsură din cadrul axei LEADER este Măsura 421 „Implementarea proiectelor de cooperare” al cărei principal obiectiv îl reprezintă îmbunătăţirea strategiilor de dezvoltare locală prin finanţarea acţiunilor implementate în comun de Grupurile de Acţiune Locală (GAL). Prin intermediul acestei Măsuri, AFIR a aprobat finanţarea a 92 de proiecte de investiţii cu o valoare totală nerambursabilă de 1,38 milioane de euro, pentru care s-au plătit efectiv 940.000 de euro.

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei”, în top 10

  Totodată, prin Măsura 431 „Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului” a axei LEADER, au fost aprobată acordarea de finanţare europeană nerambursabilă pentru 282 de proiecte de investiţii în valoare de 73,26 milioane de euro, atât pentru construcţia de parteneriate public-private (Submăsura 431.1), cât şi pentru funcţionarea propriu-zisă a Grupurilor de Acţiune Locală (Submăsura 431.2 prin care 163 GAL-uri au fost sprijinite cu finanţarea cheltuielilor de funcţionare). La nivelul întregii măsuri s-au efectuat plăti de 51,56 milioane de euro. Gradul de absorbţie pentru această Măsură este de 76,5% din alocarea disponibilă.

  Să reamintim că, în data de 20 septembrie 2015, în cadrul celei de a doua ediţii a RuralFest, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), a premiat cele mai performante grupuri de acţiune locală (GAL), care derulează proiecte finanţate cu fonduri europene nerambursabile, disponibile prin LEADER, PNDR 2007-20213. Printre criteriile de ierarhizare avute în vedere s-au numărat şi nivelul de contractare, nivelul de plată şi impactul proiectelor derulate asupra comunităţii locale.

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Colinele Olteniei” s-a clasat pe locul 5, la nivel naţional. Este o asociaţie care reprezintă un parteneriat public-privat, constituit din reprezentanţi ai sectorului public şi privat, desemnaţi dintr-un teritoriu rural omogen şi care implementează o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului. Acoperă judeţele Dolj şi Mehedinţi, cu 14 comune, o populaţie de 35.658 de locuitori, valoare contractată: 2.839.000 de euro, valoare plătită: 2.009.147 de euro.