Craiovenii își pot plăti consumul de apă direct la CAO

0
429
Craiovenii pot să-și încheie convenții individuale cu Compania de Apă Oltenia (CAO) pentru consumul de apă din apartamente. Aleșii locali au votat, în ultima ședință din luna septembrie, modalitatea prin care se poate face acest lucru. Cele mai multe solicitări vin însă din partea locatarilor pentru contracte individuale la consumul de gigacalorie, de aici provenind și cele mai mari facturi.
Consilierii municipali au votat, la sfârșitul lunii septembrie, metodologia de încheiere a convențiilor individuale cu Compania de Apă Oltenia. Solicitarea a venit chiar din partea funizorului de servicii și a fost transformată în proiect de hotărâre de către municipalitate. Propunerea, care a fost votată în unanimitate și fără comentarii din partea aleșilor locali, le dă voie craiovenilor să aibă, pentru prima dată, o relație directă cu furnizorul de apă și canal.
Acordul scris al tuturor locatarilor din bloc
Potrivit metodologiei, solicitarea de încheiere a convențiilor individuale poate să vină fie de la CAO, caz în care este necesar acordul scris al tuturor locatarilor din bloc, fie de la asociația de proprietari. În această ultimă situație, metodologia spune că trebuie să se organizeze o adunare generală a proprietarilor care să ia în discuție acest aspect, iar locatarii să-și dea acordul scris. Abia după aceea, asociația de proprietari poate să înainteze o cerere scrisă către CAO. Conform metodologiei, solicitarea trebuie să fie însoțită de hotărârea adunării generale, dar și de un tabel cu datele de identificare ale locatarilor și acceptul acestora, exprimat prin semnătură. De asemenea, tabelul trebuie să fie însoțit și de copii după actele de proprietate ale apartamentelor din bloc. 
CAO întocmește convenții în 15 zile
În termen de 15 zile, CAO va răspunde acestor solicitări și va încheia convenții individuale cu fiecare locatar în parte. Potrivit metodologiei în vigoare, facturarea individuală va începe chiar din luna viitoare, când fiecare locatar va primi o factură separată pentru consumul de apă. Cu această factură, locatarii nu vor mai merge la casieria asociației de proprietari, așa cum erau învățați, ci vor merge direct la ghișeele deschide ale CAO, unde își vor plăti direct consumul de apă, aceasta fiind marea schimbare.
Administratorii, obligați să predea consumurile pe apartamente
Proiectul de hotărâre aprobat de CLM Craiova spune și cum se vor repartiza consumurile pe fiecare apartament. Astfel, în primele opt zile ale fiecărei luni, un reprezentant al CAO, alături de președintele sau administratorul asociației de proprietari merg în subsolul blocului și citesc împreună consumul general de apă rece și apă rece folosită pentru prepararea apei calde, consum pe care îl arată contorul blocului. Procedura a rămas aceeași până în acest punct, dar lucrurile se schimbă de aici încolo. Reprezentanții asociațiilor de proprietari au la dispoziție trei zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal pentru a preda către CAO listele cu consumurile individuale, pe care le înregistrează apometrele montate în fiecare locuință. Aceste liste vor cuprinde, pentru fiecare apartament în parte, cantitatea totală de apă potabilă – apă rece și apă rece necesară pentru prepararea apei calde – precum și diferența față de apometrul general, repartizată pe fiecare apartament.
Convențiile individuale pot fi reziliate
În cazul în care asociaţia de proprietari nu predă către CAO listele cu consumurile aferente consumatorilor individuali, metodologia prevede ca facturarea individuală să se realizeze prin repartizarea în mod egal către locatari a consumului care este înregistrat de contorul montat la subsolul blocului. În acest caz, asociației îi revine obligația de a efectua, în luna următoare, reglările necesare în ceea ce privește consumurile individuale, odată cu transmiterea listelor de consumuri. Dacă nu prezintă, timp de două luni, consecutiv, aceste liste, toate convențiile individuale din bloc vor fi reziliate.