Elevi de la Segarcea, pregătiţi pentru competenţe europene

0
851
Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea continuă seria de proiecte la nivel european. Ultimul dintre ele a început de curând şi se va finaliza anul viitor. Este vorba de dobândirea unor competenţe europene în mecanica agricolă de către elevi ai instituţiei de învăţământ preuniversitar amintită.
Pe 2 septembrie 2019 a început, la Liceul Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea, un proiect european „Competenţe europene în mecanica agricolă”, care va avea finalitate la începutul lunii septembrie 2020.
„Scopul proiectului constă în dezvoltarea competenţelor profesionale şi personale ale elevilor de la învăţământul profesional , filiera tehnologică, domeniul mecanică, calificarea mecanic agricol, prin experienţa practică la nivelul standardelor europene, în cadrul unui parteneriat transnaţional, care facilitează perspective îmbunătăţite în carieră şi integrarea pe piaţa naţională/europeană a muncii”, a precizat prof. Claudiu Gavrilă, director al Liceului Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea.
În program, sunt cuprinşi 21 de elevi, iar obiectivele sunt multiple: dezvoltarea competenţelor de specialitate, prin achiziţia elementelor specifice unei culturi europene a muncii; contactul cu un mediu de muncă transnaţional; familiarizarea cu responsabilităţile pe care le presupune un loc de muncă, în contextul autentic al unei firme, în scopul promovării incluziunii, indiferent de origine, experienţe anterioare, pe parcursul a 12 luni, etc. 
Selecţie dură
Selecţia nu este uşoară, fiind necesare mai multe puncte de parcurs: dosar; participarea la proba scrisă de specialitate; proba orală, scrisă, audio în Limba engleză; interviu motivaţional. La dosar, este nevoie, pe lângă actele de identitate, şi de un Curriculum Vitae Europass, o scrisoare de motivaţie, un acord al părinţilor, recomandări din partea dirigintelui de clasă şi ale unui cadru didactic cu care elevul a desfăşurat activităţi de specialitate, paşaport lingvistic Europass, angajament disponibilitate, etc.
La criterii de eligibilitate, elevul trebuie să fie, la clasa şi calificarea indicată, care este păstrată până la încheierea anului şcolar în care a efectuat mobilitatea, de 16 – 18 ani neîmpliniţi în prima zi de mobilitate. De asemenea, candidatul trebuie să aibă un nivel de cunoaştere a Limbii engleze de minimum 7,00 la competenţe specifice, iar, prin interviu, motivaţia de participare la stagiul practic să fie de cel puţin nota 7,00. Perioada de mobilitate va fi de 21 de zile, în localitatea Paphos din Cipru.