A apărut calendarul examenelor de certificare profesională pentru absolvenții învățământului profesional și tehnic preuniversitar

0
361
Calendarul examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar 2021—2022 a fost publicat în Monitorul Oficial.

Iată care este graficul de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2021-2022.

Calendarul examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: subofițer de pompieri și protecție civilă, maistru militar auto– nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2022:

 • înscrierea candidaților: 21 ianuarie 2022;
 • desfășurarea probei practice: 25—27 ianuarie 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 28 ianuarie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 29 ianuarie 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 29 ianuarie 2022;
 • desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 30 ianuarie—1 februarie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 2 februarie 2022

Calendarul examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la școlile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliție, agent de poliție de frontieră, subofițer de jandarmi — nivelul 5 de calificare, sesiunea martie 2022:

 • înscrierea candidaților: 7—11 martie 2022;
 • desfășurarea probei practice: 12—16 martie 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 17 martie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 18 martie 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 18—19 martie 2022;
 • desfășurarea probei orale/proiectului de absolvire: 20—22 martie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 23 martie 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal — nivelul 5 de calificare, sesiunea februarie 2022:

 • înscrierea candidaților: 7—11 februarie 2022;
 • desfășurarea probei practice: 14—15 februarie 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 16 februarie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 17 februarie 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 18 februarie 2022;
 • susținerea proiectului: 21—22 februarie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 23 februarie 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților stagiilor de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2022:

 • înscrierea candidaților: 9—11 mai 2022;
 • desfășurarea probelor de examen: 16—17 mai 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 18 mai 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea mai—iunie 2022:

 • înscrierea candidaților: 23—27 mai 2022;
 • desfășurarea probelor de examen: 30 mai—2 iunie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 3 iunie 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar — maiștri militari — nivelul 5 de calificare, organizat în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie—iulie 2022:

 • înscrierea candidaților: 1—17 iunie 2022;
 • desfășurarea probei practice: 11—13 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba practică: 13 iulie 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 14—15 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 15 iulie 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 15 iulie 2022;
 • susținerea proiectului: 18—20 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 21 iulie 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal militar — subofițeri — nivelul 5 de calificare, organizate în școlile militare de maiștri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale, sesiunea iunie—iulie 2022:

 • înscrierea candidaților: 13 iunie—1 iulie 2022;
 • desfășurarea probei practice: 18—19 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba practică: 19 iulie 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 20 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 20 iulie 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 20 iulie 2022;
 • susținerea proiectului: 21—22 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 22 iulie 2022.

Calendarul de de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2022:

 • înscrierea candidaților: 28 iunie—1 iulie 2022;
 • desfășurarea probei practice: 4—5 iulie 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 6 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 7 iulie 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 7—8 iulie 2022;
 • susținerea proiectului: 11—12 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 13 iulie 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional — nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2022:

 • înscrierea candidaților: 4—8 iulie 2022;
 • desfășurarea probelor de examen: 11—15 iulie 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 18 iulie 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal organizat la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiției, calificarea profesională agent de penitenciare — nivelul 5 de calificare, sesiunea august 2022:

 • înscrierea candidaților: 3—5 august 2022;
 • desfășurarea probei practice: 8—12 august 2022; 16—18 august 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 19 august 2022;
 • corectarea lucrărilor scrise: 19 august; 22—24 august 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 24 august 2022, ora 10,00;
 • depunerea contestațiilor la proba scrisă: 24 august 2022, interval orar 10,00—14,00;
 • soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor după contestații: 24 august 2022, ora 18,00;
 • susținerea și evaluarea proiectului: 25—26 august 2022; 29 august 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 30 august 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal — nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2022:

 • înscrierea candidaților: 8—12 august 2022;
 • desfășurarea probei practice: 16—18 august 2022;
 • desfășurarea probei scrise: 19 august 2022;
 • afișarea rezultatelor la proba scrisă: 22 august 2022;
 • depunerea și soluționarea contestațiilor la proba scrisă: 22—23 august 2022;
 • susținerea proiectului: 24—25 august 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 26 august 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului profesional și stagiilor de pregătire practică — nivelul 3 de calificare, sesiunea august 2022:

 • înscrierea candidaților: 16—19 august 2022;
 • desfășurarea probelor de examen: 22—23 august 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 24 august 2022.

Calendarul de desfășurare a examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică — nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2022:

 • înscrierea candidaților: 16—19 august 2022;
 • desfășurarea probelor de examen: 22—23 august 2022;
 • afișarea rezultatelor finale: 24 august 2022.

Absolvenții din promoțiile anterioare, indiferent de forma de învățământ absolvită, se pot prezenta pentru susținerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.