Atenţie la recoltarea păioaselor!

0
290

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj atrage  atenţia asupra riscurilor care pot apărea în timpul campaniei de recoltare a păioaselor, având în vederea şi temperaturile extrem de ridicate din această perioadă.
Proprietarii terenurilor agricole, deţinătorii de utilaje agricole şi de transport, precum şi cei care le folosesc trebuie să aibă în vedere respectarea unor reguli, având în vedere că riscul de incendiu creşte semnificativ în această perioadă, atât în câmp, cât şi la depozite. Reprezentanţii ISU Dolj atrag atenţia că una dintre cele mai importante reguli, dar deseori încălcată, este că recoltarea se face în sens invers faţă de direcţia vântului. Alimentarea cu carburanţi a maşinilor şi utilajelor este permisă numai în punctele special amenajate, fiind strict interzisă orice fel alimentare în lanul de cereale sau la o distanţă mai mică de 50 de matri faţă de acesta, cu combustibil transportat în vase deschise sau în recipiente din material plastic. Totodată, este interzisă remedierea oricăror defecţiuni apărute la utilajele agricole la o distanţă mai mică de 50 de metri de lanurile nerecoltate, mirişti sau zone cu vegetaţie uscată. Mecanizatorii trebuie să aibă în vedere verificarea tehnică a tuturor maşinilor şi a utilajelor agricole, înainte de utilizarea lor, acestea trebuind dotate cu dispozitive para scântei şi cu mijloace de apărare împotriva unui potenţial incendiu- stingătoare, butoaie cu apă de 100 l, lăzi cu nisip şi mături cu coadă de cel puţin doi metri. Fumatul  şi focul deschis sunt interzise la mai puţin de 50 de metri de punctele de recoltare şi depozitare.
Reguli şi pentru proprietari
Nici proprietarii de terenuri şi administratorii de asociaţii agricole nu sunt scutiţi de respectarea legislaţiei. Astfel, aceştia trebuie să asigure izolarea lanurilor prin fâţii arate/discuite cu lăţimea de peste 20 m spre drumurile adiacente şi păduri sau de minimum 50 m în cazul căilor ferate. De asemenea, este necesară parcelarea suprafeţelor mari de teren prin fâşii longitudinale şi transversale, iar, după recoltare, paiele trebuie strânse şi miriştea arată. Este complet interzisă arderea vegetaţiei uscate şi a miriştilor, fără un accept scris din parte autorităţii pentru protecţia mediului şi informarea prealabilă a primăriei, în vederea emiterii permisului de lucru cu foc deschis. Acesta poate fi eliberat de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sau de o altă persoană desemnată în acest sens. Permisul este valabil o singură zi, iar la terminarea lucrului se predă de către executant emitentului. În caz contrar, amenzile sunt între 1.000 şi 2.500 de lei.