Directorii şi adjuncţii lor de la unităţile de învăţământ preuniversitar au intrat în procesul evaluării

0
174

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a făcut publică Procedura Operaţională, privind evaluarea activităţii manageriale a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Dolj. Practic, este un program amplu, care se întinde pe mai multe luni, până în octombrie, trecut inclusiv prin faza de autoevaluare.

isjProcedura de evaluare anuală a activităţii manageriale a directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar reglementează modalitatea de evaluare a activităţii de conducere desfăşurate de persoanele care ocupă funcţiile de director şi director adjunct în structurile statului: unităţi de învăţământ preuniversitar; Centre Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională; unităţi de învăţământ special; Centre Şcolare pentru Educaţie Incluzivă; Palate şi Cluburi ale Copiilor; Cluburi Sportive Şcolare.

De asemenea, din planul operaţional fac parte şi unităţile particulare. Este un proces complex, care trece prin mai multe etape: autoevaluare, evaluarea de etapă (prin inspectorul de sector), stabilirea punctajului şi acordarea calificativului – realizată de Comisia de evaluare, pe baza tuturor datelor strânse anterior. Comisia de evaluare, organizată pe subcomisii, este constituită la  nivelul fiecărui Inspectorat Şcolar Judeţean, prin decizie a inspectorului şcolar general, cel care stabileşte şi numărul şi componenţa subcomisiilor.

Acestea fiind spuse, începând cu 4 iulie, până pe 25 august va avea loc autoevaluarea. În intervalul 28-30 august la ISJ Dolj vor fi depuse documentele necesare evaluării, iar între 1-8 septembrie va avea loc evaluarea de etapă. În intervalul 11-21 septembrie va fi evaluarea Comisiei Judeţene, iar pe 22 septembrie va fi realizat raportul justificativ al comisiei, trei zile mai târziu acesta urmând să fie înaintat spre aprobare. În 28-30 septembrie vor fi înaintate listele cu punctajul şi calificativele obţinute, iar între 2-6 octombrie pot fi depuse contestaţii, termenul de soluţionare a acestora fiind 9-11 octombrie. Pe 12 octombrie va fi validarea în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj a rezultatelor după contestaţii, comunicarea urmând a fi făcută în următoarele trei zile lucrătoare de la data emiterii hotărârii.