Încep problemele şi pentru elevii de clasa a VIII-a

0
73

În această săptămână,  nu numai elevii clasei a XII-a intră în „focuri”, ci şi cei de clasa a VIII-a, care, după absolvire, trebuie să treacă prin examenul de evaluare naţională şi, conform rezultatelor obţinute, să opteze pentru învăţământul liceal  sau profesional şi tehnologic, ambele susţinute de către Statul român.

Conform programării statutată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pe 13 iunie se vor încheia cursurile clasei a VIII-a. În perioada 15-17 iunie, va urma înscrierea la Evaluarea Naţională. Dar, până atunci, elevii trebuie să treacă şi peste alte etape. Astfel, mâine, 9 iunie, candidaţii, care au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă, trebuie să depună anexele fişelor de înscriere la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite. A doua zi, Comisia Judeţeană de Admitere va trimite, către Centrul Naţional de Admitere, lista cu cei care au promovat examenul respectiv, fiind vorba de învăţământul liceal de stat, proba respectivă fiind susţinută la sfârşitul lunii precedente, contestaţiile depuse fiind soluţionate la început de iunie 2015. Tot la final de Mai, s-au desfăşurat şi probele de aptitudini.

Începe şi admiterea în învăţământul tehnic şi profesional

Pe 8 iunie, începe şi prima etapă de admitere în învăţământul profesional de stat, cu durata de trei ani. Candidaţii trebuie, până pe 12 iunie, să-şi înregistreze, la secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial, fişa de înscriere pentru a urma o astfel de formă de învăţământ. Cei care au susţinut şi promovat proba de limbă modernă/maternă pot solicita înscrisuri care să ateste aceasta.Elevilor care solicită eliberarea fişei de înscriere li se va încheia situaţia şcolară înainte de emiterea documentului respectiv, fiind excluşi cei care au situaţia neclară, corijenţă sau repetenţie. În cazul în care elevilor le-a fost încheiată situaţia în catalog în ultima zi de curs, fişa poate fi eliberată până pe 25 iunie. De asemenea, în perioada 8-12 iunie şi în ziua de 15 iunie (până la ora 15:00), candidaţii se pot înscrie în unităţile care şcolarizează învăţământ profesional de stat cu durata de trei ani. Pe 15 iunie, se va afişa lista cu elevii înscrişi la această formă de învăţământ şi a preselecţiei acestora, acţiune care se va derula între 16-18 iunie. Calendarul admiterii, în ambele forme de învăţământ, se va întinde până în luna iulie.