CAS Dolj, contracte cu peste o mie de furnizori de servicii medicale

0
112

Pentru furnizarea de servicii medicale, farmaceutice şi dispozitive medicale, anul trecut, Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj a încheiat contracte cu 1.189 de furnizori. În aceste condiţii, reprezentanţii instituţiei apreciază că, din punctul de vedere al acoperirii atât teritoriale, cât şi cu specialităţi medicale, la nivelul judeţului Dolj există o bună reprezentare, cu o mai mare înclinare a balanţei către mediul urban a segmentului de ambulatoriu clinic şi paraclinic.

casCasa de Asigurări de Sănătate Dolj a contractat, anul trecut, servicii medicale clinice care au acoperit toată paleta de specialităţi prevăzută în legislaţia aflată în vigoare. Specialităţile deficitare la nivelul judeţului sunt în mod special cele care derulează Programe Naţionale de Sănătate, respectiv oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie, boli metabolice, hematologie precum şi endocrinologie, cardiologie, neurologie şi psihiatrie pediatrică.

Asistenţa stomatologică, acordată de 213 medici de specialitate

În privinţa asistenţei medicale stomatologice, aceste tipuri de servicii sunt acordate la nivel de judeţ de un număr de 213 medici de specialitate, repartizaţi în proporţie de 24% în mediul rural şi 76% în mediul urban. Adresabilitatea pentru aceste tipuri de servicii medicale este mult mai mare decât posibilitatea acordării acestora în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, ceea ce a condus la limitarea accesului liber şi echilibrat al asiguraţilor pentru servicii medicale dentare.

Tot la nivelul CAS Dolj s-au derulat 38 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească din care 26 de unităţi sanitare sunt private şi furnizează servicii în regim de spitalizare continuă – recuperare, medicină fizică şi balneologie, obstetrică ginecologie, neonatologie. În regim de spitalizare de zi furnizează servicii de endocrinologie, obstetrică ginecologie, medicina internă, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, oncologie medicală, cardiologie, neurologie, ORL, gastroenterologie, pediatrie, dermatologie, chirurgie orală şi maxilo facială, recuperare, medicină fizică şi balneologie.

În municipiul Craiova funcţionează unităţi sanitare cu paturi care au în structura lor secţii clinice din toata gama de specialităţi. De asemenea, în judeţ îşi desfăşoară activitatea spitale de specialitate: pneumoftiziologie, psihiatrie cronici, boli infecţioase care deservesc şi celelalte judeţe din regiune.

Peste 670.000 de persoane înscrise pe listele medicilor de familie

medic de familieDin totalul populaţiei la nivelul  judeţului Dolj, 670.405 persoane erau înscrise la sfârşitul anului 2016 pe listele medicilor de familie. Dintre aceştia 524.840 erau beneficiari ai pachetului de servicii de bază, iar 145.565 erau beneficiari ai pachetului minimal de servicii.

Necesarul de medici de familie din judeţul Dolj a fost stabilit de Comisia constituită conform prevederilor contractului cadru şi se situează la nivelul numărului de medici în contract cu capitaţie proprie, cu excepţia localităţilor: Cetate, Dăbuleni, Cârcea, Mârşani, Şimnicu de Sus.

Furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asigură servicii medicale prin plata per capita (50%) şi cu plata pe serviciu medical (50%). Condiţiile în care serviciile medicale se acordă se stabilesc prin norme.

Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, la nivelul judeţului Dolj în anul 2016 au funcţionat 15 centre de permanenţă în localităţile Amărăştii de Jos, Brabova, Goicea, Gherceşti, Pleniţa, Sadova, Bulzeşti, Murgaşi, Bechet, Ghidici, Piscu Vechi, Vârvoru de Jos,Coţofeni din Dos, Craiova 1 şi Craiova 2 în care îşi desfăşoară activitatea 92 de medici.

La Casa de Asigurări de Sănătate Dolj au fost înregistrate în anul 2016 un număr de 1.640 cereri pentru îngrijiri la domiciliu, din care au fost aprobate şi emise 1.600 de decizii, iar 40 au fost respinse.

Totodată, anul trecut, la CAS Dolj s-au înregistrat un număr de 32.259 de beneficiari de programe naţionale de sănătate.