S-a intrat într-o nouă etapă a acordării gradaţiilor de merit

0
110

În luna februarie, a început procesul de acordare a gradaţiilor de merit, pentru personalul didactic şi auxiliar, sesiunea 2016, iar, de la 1 martie, cu punct final 18 martie, a demarat întocmirea şi depunerea , de către candidaţi, a dosarelor şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ. În judeţul Dolj, au fost stabilite, de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, 202 locuri pentru gradaţii de merit, 180 fiind destinate personalului didactic, celelalte celui auxiliar.

Ştefan Vasile

Începând cu 1 martie, are loc cea de-a treia etapă a evaluării acordării gradaţiilor de merit pentru personalul didactic şi cel auxiliar, fază care va fi finalizată pe 18 martie. „Este vorba de întocmirea şi depunerea dosarelor, de către candidaţi, şi obţinerea avizelor la nivelul unităţii de învăţământ. Apoi, între 21-30 martie, va urma etapa de înmânare a dosarelor care conţin documentele justificative, la ISJ Dolj,  privind activitatea solicitantului. După aceea, totul se va desfăşura conform calendarului. Până în prezent, a fost afişată lista cu ponderea locurilor pentru gradaţii, numărul total fiind de 202, din care 180 pentru personalul didactic. Anul acesta, se va lua în calcul, în cazul celor cu dublă specializare, şi activitatea pe disciplina predată secundar. De asemenea, inspectorii care îşi vor depune dosarul pentru obţinerea gradaţiilor nu vor mai putea face parte din comisiile de evaluare  ”, a precizat prof.  Ştefan Vasile, director al Casei Corpului Didactic Dolj şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Evaluare pentru acordarea gradaţiilor de merit.

S-a stabilit ponderea

Conform celor hotărâte în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, sunt 202 locuri pentru gradaţii. Pentru obţinerea drepturilor de suplimentare a salariului cu 25%, ponderea cea mai mare din dosar (80%) este constituită din rezultatele obţinute la clasă, iar 10 procente provin din performanţa în activitatea de inovare didactică şi managerială. La acestea, se adaugă câte 5 % din participarea la proiecte, respectiv la dezvoltarea instituţională. Referitor la cadrele didactice , cele mai multe locuri sunt în învăţământul primar (30), învăţământul preşcolar (20), Limba şi literatura română (17), Matematica (13) şi Disciplinele tehnice (10). Pentru Limba romani, Limba latină, Limbile rusă, germană, italiană şi spaniolă nu s-a alocat niciun loc. De asemenea, pentru Învăţământul special sunt pregătite 10 gradaţii, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control sunt 13 locuri. În ceea ce priveşte personalul auxiliar, şapte poziţii sunt destinate pentru secretar/secretar şef, patru pentru administrator financiar, acelaşi număr pentru administrator de patrimoniu, cinci pentru informatician şi câte unul pentru bibliotecar şi laborant/tehnician.