Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere

0
139

SC ACZ Consulting SRL, în parteneriat cu Romanian Soft Company şi Next Business Consulting, implementează începând cu data de 1 iulie 2011 proiectul de grant GO FOR IT – Angajaţi calificaţi şi competitivi într-o economie bazată pe cunoaştere  –  FPC  în  domeniul  IT”, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3. „Acces si participare la FPC”.

Proiectul urmăreşte susţinerea adaptabilităţii angajaţilor din domeniul IT la noile cerinţe de pe piaţa de profil din regiunea Bucureşti-Ilfov cu scopul îmbunătăţirii nivelului de competitivitate şi a poziţiei la locul de muncă, prin cursuri de calificare nivel 3. Începând din luna ianuarie a anului curent, în cadrul proiectului sunt organizate două cursuri de calificare certificate CNFPA pe tema „Tehnician operator procesare text imagine” şi „Designer pagini web”. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul este format din 44 de angajaţi (16 persoane înscrise pentru primul curs şi 28 înscrise în cadrul celui de-al doilea) din firme cu profil de programare sau media, advertising din regiunea Bucureşti-Ilfov.

“Designer pagini web”

Modulul de „Tehnician operator procesare text imagine” are o durată de 540 de ore (180 de ore de teorie şi 360 de ore de practică) ca urmare a atestării faptului că membrii grupului ţintă deţin anumite competenţe în domeniul IT. Tematica include cunoştinte despre prelucrarea desenelor (Corel Draw Graphics Suite), prelucrarea imaginilor (Adobe Photoshop), prelucrarea editare text (Microsoft Office: Microsoft Word, Microsoft Publisher; OpenOffice: OpenOffice Writer, OpenOffice Draw; Tex/MikTex; Adobe Acrobat.)

Modulul de “Designer pagini web” are alocat acelaşi număr de ore, iar tematica sa cuprinde informaţii despre introducerea informaţiilor şi datelor în formate electronice, limbajul HTML, baze de date MySQL, programarea PHP, limbajul JavaScript, framework.NET, procesarea imaginilor, crearea de animaţii şi flash-uri, realizarea unei pagini web. „În perioada imediat următoare vor fi organizate module aplicative pentru cele două cursuri, care se vor desfăşura la sediile firmelor de unde au fost selectaţi membrii grupului ţintă şi care au rolul de a pune în aplicare cunoştinţele dobândite de participanţi în timpul modulelor teoretice. De asemenea, în cadrul proiectului mai sunt prevăzute şi sesiuni de orientare şi planificare în carieră pentru găsirea unor oportunităţi de dezvoltare profesională după obţinerea Certificatului de calificare CNFPA”, a precizat Mihaela Radu, managerul de proiect.

Mihaela Radu, manager de proiecte :

„În activităţile derulate cu grupul ţintă, ACZ Consulting şi partenerii săi vor valorifica experienţa vastă în domeniul scrierii şi implementării de proiecte finanţate din fonduri europene, precum şi în domeniul formării profesionale a adulţilor”