Parcul Zăvoi din Vâlcea, modernizat cu fonduri europene

0
142
Marilena Bogheanu

Marţi, 6 martie 2012, a fost semnat un nou contract de finanţare în cadrul Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană. Proiectul – Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea – are o valoare totală de 25.256.748,49  lei din care finanţarea nerambursabilă reprezintă 20.008.406,67 lei (4.599.633,72  euro). Contractul a fost semnat  de Marilena Bogheanu-director al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Romeo Rădulescu-primarul Municipiului Rm.Valcea. „Prin implementarea acestui contract, Primăria Rm. Vâlcea  îşi propune reabilitarea peisagistică a parcului Zavoi, punerea în valoare a spaţiilor verzi şi reabilitarea construcţiilor din interiorul acestuia. În cadrul proiectului vor fi reabilitate: alei pietonale (17.900 mp); spaţii  şi  locuri de joacă pentru copii, inclusiv pentru cei  cu dizabilităţi locomotorii 3.485 mp), zonă pentru spectacole în aer liber-amfiteatru; fântana arteziană „La peşti” şi nu în ultimul rând, zona bazinului cu nuferi. Vor fi  achiziţionate şi montate cismele ornamentale şi artizanale conectate cu reţeua de apă potabilă, bănci  pentru zona de relaxare.  Acest contract se adaugă celor şase contracte în valoare totală de 15.335.900 euro semnate anterior şi aflate în implementare la  Primăria Rm. Vâlcea  în cadrul domeniului major de intervenţie 1.1- „Planuri integrate de dezvoltare urbană, subdomeniul Centre Urbane”.