Craiova: Sindicaliştii din Justiţie anunţă rezolvarea parţială a problemelor profesionale

0
47
Poza (1)Vicepresedintele Sindicatului Justiţia Oltenia, Mihai Ştefan, anunţă rezolvarea parţială a problemelor profesionale cu care se confruntă personalul auxiliar de specialitate şi cel conex din sistemul judiciar, având în vedere faptul că angajatorul acestei categorii profesionale din raza instanţelor din judeţele Gorj, Dolj, Olt şi Mehedinţi a emis decizia nr. 4/03.02.2017 prin care s-a stabilit aplicarea unitară a valorii de referinţă sectorială maximă, aflată în plată,  la care se adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr. 293/2015, în cadrul Familiei Ocupaţionale JUSTIŢIE, conform Deciziei nr. 794/15.12.2016 a Curţii Constituţionale, care a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 1 alin. (1 2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, decizie prin care se reţine că “nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare”, care trebuie să includă şi drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile/definitive, urmează să se stabilească prin raportare la aceeaşi funcţie, grad, gradaţie, vechime în muncă şi în specialitate aceleaşi condiţii de studii, din cadrul întregii categorii profesionale, respectiv familii ocupaţionale, indiferent de instituţie sau autoritate publică”.
S-a stabilit ca în cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familiale ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită, raportată la mai multe valori sectoriale, valoarea de referinţă sectorială fiind o constantă pentru tot sistemul judiciar român.
Pentru viitor, Federaţia Naţională Sindicală PROJUST şi Sindicatul Justiţia Oltenia, afiliat acesteia, vor lupta pentru Normarea muncii personalului de specialitate din instanţe şi parchete;Suplimentarea schemelor de personal auxiliar de specialitate şi conex la nivelul instanţelor şi parchetelor, în raport de atribuţiile suplimentare trasate de intrarea în vigoare a noilor coduri; Asigurarea unor condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii; Adoptarea noului Statut al personalului de specialitate, în concordanţă cu legislaţia europeană; Consultarea  efectivă a reprezentanţilor personalului auxiliar de specialitate în ceea ce priveşte orice modificare a Regulamentului de Ordine Interioară şi a legislaţiei care cârmuieşte activitatea personalului; Asigurarea resurselor umane, materiale, financiare necesare desfăşurării unui act de justiţie la standarde europene; Înfiinţarea unui organism propriu care să se preocupe de gestionarea carierei profesionale a personalului de specialitate, respectiv Ordinul Grefierului.