Promovarea vinurilor pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe

0
94

Seminar organizat de APIA:

În cadrul protocolului tripartit încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Agence de Services et de Paiement (ASP) şi FranceAgriMer (FAM), APIA a organizat, timp de două zile, în perioada 6-7 februarie 2014, la Bucureşti, seminarul privind programele de informare şi promovare a produselor agricole şi în special a vinurilor pe piaţa internă şi pe pieţele ţărilor terţe. Din partea FAM, au participat Cyrille Schweizer, şef al Departamentului Strategie şi Cooperare Europeană şi Internaţională şi Anne Haller, expert pentru programe de promovare produse viticole. „Principalele aspecte discutate au fost legate de autorizarea plăţilor, respectiv plata avansurilor şi justificarea parţială /finală a avansurilor, plăţile intermediare, constituirea şi executarea garanţiilor, tipuri de garanţii utilizate, tipuri de controale administrative, tehnice, contabile şi încadrarea acestora în categoria ,,controale la faţa locului”, modul concret de realizare a controalelor, monitorizarea programelor de promovare şi derularea acestora”, se precizează într-un comunicat al APIA.

Îmbunătăţirea politicilor comunitare în sectorul agricol

De asemenea, s-au discutat noile propuneri la nivel european de reformare a politicii de promovare a produselor agricole care vor duce la abrogarea Regulamentului (CE) nr. 3/2008, vizând: creşterea semnificativă a ajutorului alocat iniţiativelor de informare şi promovare în scopul creşterii competitivităţii agriculturii europene, stabilirea unei strategii europene de promovare care să ducă la o creştere a numărului de programe de promovare şi a fluxurilor comerciale cu produse agricole, simplificarea procedurilor administrative şi facilitarea managementului programelor. „Colaborarea dintre agenţiile de plăţi din cele două state membre a început încă din anul 2007 şi a avut ca scop acordarea de consiliere şi suport tehnic şi metodologic de către partea franceză în vederea îmbunătăţirii continue a mijloacelor şi metodelor de aplicare a politicilor comunitare în sectorul agricol”, se mai spune în comunicatul de presă al APIA.