Cabinetele medicale, verificate de inspectorii CAS

0
87

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au descoperit din nou nereguli în cabinetele medicale în urma unor verificări efectuate în ultima lună. Şi de această dată au fost aplicate sancţiuni, echipele de control trecând pragul a numai puţin de 18 cabinete medicale din judeţ. Scopul acestor acţiuni a fost acela de a verifica în ce măsură sunt respectate clauzele contractuale şi legislaţia în vigoare.

Şi de această dată cele mai multe nereguli au fost sesizate în cabinetele medicilor de familie. Au fost, din nou, identificaţi pensionari care au beneficiat ilegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Ei au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. În această situaţie, reprezentanţii CAS au decis ca sumele de bani imputate să se recupereze de la persoanele care au beneficiat nelegal de acestea.

Nereguli găsite la mai mulţi medici de familie

La doi furnizori au fost identificate servicii medicale raportate către CAS Dolj, dar care nu s-au regăsit în evidenţele cabinetelor medicale sau nu au fost confirmate prin semnătură de către pacient. Pentru serviciile medicale raportate şi neefectuate, furnizorii au fost sancţionaţi cu avertisment scris, diminuarea cu 10% a sumei alocate pentru plata per capita din luna în care au fost identificate serviciile respective şi cu recuperarea contravalorii acestora.

În cazul a trei dintre medicii verificaţi s-a constat că nu folosesc formularele tipizate obligatorii, respectiv cereri de transfer ale pacienţilor la medicul de familie, fapt pentru care au fost sancţionaţi cu avertisment. Doi dintre furnizori nu au completat corect şi la zi formularele utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, (în fişa pacientului/registrul de consultaţii nu a fost consemnat numărul talonului de pensie şi cuantumul pensiei pentru pensionarii cu venituri mai mici de 700 lei, sau a fost solicitat acestora declaraţie pe proprie răspundere privind veniturile realizate. Pentru completarea incorectă şi incompletă a documentelor cabinetelor a fost imputată contravaloarea compensării de 40% din totalul de compensare 90%.

Control la concediile medicale

Pe de altă parte, doi dintre medicii verificaţi nu au actualizat evidenţa informatică a bolnavilor cronici transmisă la CAS Dolj, astfel încât aceasta să corespundă cu cea evidenţiată în Registrul de boli cronice. Pentru lipsa concordanţei între cele două evidenţe, aceştia au fost sancţionaţi cu avertisment scris. Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au verificat şi mai mulţi furnizori de servicii clinice, servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – medicină dentară şi furnizori de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu. În toate aceste cazuri s-a constatat că sunt respectate clauzele contractului cu CAS. Nu în ultimul rând, controale au fost şi la furnizorii de servicii medicale care au eliberat concedii medicale concluzia fiind că nu s-au comis nereguli la emiterea acestora. Două dintre controale au avut loc inopinat, la domiciliul pacienţilor care beneficiază de concedii medicale, constatându-se că aceştia fiind prezenţi la adresa declarată pentru a urma programul de recuperare recomandat.