În învăţământul preuniversitar din Dolj, 25 de noi directori

0
1166
În data de 09 ianuarie 2021, ca urmare a expirării mandatului, vor înceta contractele de management educațional pentru 135 directori și  45 directori adjuncți ai unităţilor de învăţământ preuniversitar din Dolj, ocupate prin concurs în urmă cu patru ani. Astfel, în Dolj, au fost făcute 25 de schimbări de directori şi 6 de adjuncţi.
În vederea organizării activității în unitățile de învățământ, ocuparea funcțiilor vacante de directori și directori adjuncți se va face conform legislației în vigoare, respectiv art. 258 (7) din Legea educației naționale, art. 27(1) din OMEN nr. 3969/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar și art. 20(10) din ROFUIP, aprobat prin OMEC 5447/2020. Conform acestor acte normative, decizia îi aparţine inspectorului general al învăţământului din fiecare judeţ. Din cauza pandemiei, nu s-a mai organizat concurs pentru ocuparea funcţiilor, numirea pe posturi fiind făcută prin detaşare în interesul învăţământului numai pentru cadrele didactice titulare, dar cel târziu până la finalizarea anului şcolar în curs (31 august 2021).
Conduceri noi la “Carol I” şi CJRAE Dolj
Luând act de aceste prevederi legale, inspectorul general al învăţământului doljean a luat mai multe măsuri. Astfel, 25 de directori şi şase directori adjuncți nu au mai fost  reconfirmaţi în funcţii. Colegiul Naţional “Carol I” va avea un nou director şi un nou director adjunct. De asemenea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj va avea un nou manager, la fel cum se va întâmpla şi la Colegiul Economic “Gheorghe Chiţu”, unde a fost schimbat şi adjunctul. Noi manageri vor fi şi la Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova, Liceul Tehnologic “Horia Vintilă” Segarcea, Liceul Tehnologic “Ştefan Milcu” din Calafat, Liceul Tehnologic “Ştefan Anghel” din Băileşti, Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din Craiova (aici fiind vorba de ieşirea la pensie a fostului director), Şcoala Gimnazială “Alexandru Macedonski” din Craiova, Liceul Energetic din Craiova s.a.