Liviu Pop, ministrul Educaţiei, bilanţ după şase luni de mandat

0
137
Liviu Pop

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a făcut public raportul de activitate după şase luni de la preluarea mandatului, el precizând că a avut mai multe reuşite, între care se numără Compendiul introductiv pentru gimnaziu, legea manualului sau proiectul pilot de digitalizare a şcolilor dintr-un judeţ.

„Programele şcolare pentru clasa a V-a se aplică din septembrie 2017. Pentru clasa a V-a, s-a distribuit în şcoli Compendiul introductiv pentru gimnaziu, care a acoperit conţinuturile tuturor disciplinelor de studiu până la tipărirea şi distribuirea manualelor în şcoli. Ultimele contracte de furnizare pentru manualele de clasa a V-a au fost semnate în data de 18.10.2017”, reiese din raportul de activitate al ministrului Educaţiei. Chiar dacă ministerul a semnat contractele de livrare a manualelor pentru clasa a V-a, încă din luna octombrie, nici până în prezent nu se ştie câte edituri au întârziat manualele în şcoli şi ce amenzi s-au dat din această cauză.

Legea manualului a fost o altă noutate, prin transformarea Editurii Didactice şi Pedagogice într-o societatea comercială cu capital integral de stat, în subordinea Ministerului Educaţiei. „Societatea Editura Didactică şi Pedagogică SA va realiza manualele şcolare la solicitarea directă a Ministerului Educaţiei Naţionale, pe bază de contract. Complementar, poate desfăşura şi alte activităţi conexe pentru realizarea obiectului său de activitate”, se mai arată în document.

În raportul de activitate, Liviu Pop a menţionat şi proiectul-pilot de digitalizare a unui judeţ. Astfel, toate unităţile şcolare din Buzău vor fi dotate cu tablete pentru uzul elevilor, laptopuri pentru profesori, table inteligente, videoproiectoare şi ecrane de proiecţie.

Stimularea învăţământului dual a fost o altă măsură luată de minister în ultimele şase luni. Astfel, a fost finalizat planul metodologic, iar pentru anul şcolar în curs s-au realizat 106 clase de învăţământ dual. De asemenea, a fost reorganizat Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, incluzându-se domeniul educaţiei antreprenoriale.

Printre alte realizări amintite de Liviu Pop se numără şi alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru obiectivele de investiţii privind construcţia şi reabilitarea a 500 de creşe, grădiniţe, şcoli.

În raportul de activitate este menţionat şi proiectului strategic CRED (Curriculum relevant, educaţie de calitate pentru toţi) prin care se va revizui curriculumul pentru învăţământul primar şi gimnazial, se vor forma cadre didactic, bugetul fiind de 42 de milioane de euro.

„La solicitarea MEN, inspectoratele şcolare îşi dezvoltă, pe site-urile proprii, un spaţiu de organizare a resurselor educaţionale deschise pentru sprijinirea elevilor şi profesorilor în procesele de învăţare-predare-evaluare (diferite tipuri de materiale de învăţare, suporturi de curs, proiecte, experimente şi demonstraţii, dar şi programe şcolare, ghiduri pentru profesori, alte materiale educaţionale cum ar fi articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât şi cea extracurriculară)”, se mai arată în raportul lui Liviu Pop.

Ministerul Educaţiei a continuat programul pilot Masa Caldă, proiect demarat de fosta guvernare, prin care se alocă un suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.

În ceea ce priveşte programul Şcoala după Şcoală, a fost realizată inventarierea intervenţiilor derulate la nivel naţional şi a fost revizuită metodologia de organizare a acestui program.

Liviu Pop vorbeşte, în raportul său de activitate, şi de măsuri întreprinse la nivelul învăţământului superior, în special pentru studenţii proveniţi din grupuri dezavantajate, în vederea creşterii participării în învăţământul terţiar, prin acordarea burselor sociale de cel puţin 600 de lei pe lună.

“Prin Proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), 8 instituţii de învăţământ superior de stat au derulat, în perioada iulie – septembrie 2017, 20 de programe de vară de tip punte pentru mai mult de 1.000 de elevi, prin Schema de Granturi Competitive pentru universităţi – Programe de vară. Se află, de asemenea, în curs de implementare 12 proiecte în cadrul Schemei de granturi pentru Centre de învăţare, precum şi 60 de proiecte necompetitive, având ca obiectiv general creşterea gradului de retenţie în primul an de studii universitare, în special pentru studenţii aflaţi în situaţii de risc”, se mai menţionează în raportul respectiv. (Mediafax)