La ce bun informatizarea? Radierea amenzilor de circulaţie, o corvodă inutilă

2
707

Tot mai mulţi doljeni se plâng de faptul că, atunci când câştigă în instanţă contestaţia împotriva procesului-verbal de contravenţie întocmit de reprezentanţii I.P.J. Dolj, trebuie să facă destule drumuri la instanţa de fond, la Poliţie şi la Direcţia de Taxe şi Impozite de pe raza localităţii de domiciului, în vederea ştergerii amenzilor. Şi, într-adevăr, atâta timp cât şi IPJ Dolj, ca fiind cea de a doua parte procesuală, primeşte o copie a deciziei definitive şi irevocabile, ar fi oportun să se opereze radierea amenzilor, printr-o comunicare informatizată între instituţiile publice implicate: Poliţia şi Direcţia de Impozite şi Taxe. Nimeni nu ia în calcul, deocamdată, un astfel de pas important, pentru a nu mai pune oamenii în situaţia dificilă de a-şi proba câştigarea procesului, prin drumuri inutile, de vreme ce toate instituţiile implicate în această cauză au luat la cunoştinţă de anularea amenzii.

          Nu de puţine ori legislaţia este greoaie, stufoasă, uneori chiar parcă este elaborată în dauna celui pentru care este chemată să-l protejeze. O astfel de situaţie se întâlneşte şi în cazul proceselor-verbale de contravenţie emise de poliţiştii rutieri şi, nu numai, care sunt contestate în instanţă. Pentru persoanele cărora li se dă câştig de cauză, legislaţia actuală prevede ca acestea să se ocupe pe mai departe de dovedirea nevinovăţiei şi în faţa altor instituţii publice, implicate indirect, cum este cazul Direcţiei de Impozite şi Taxe. Aceasta din urmă, primeşte datele de pe procesul-verbal de contravenţie şi instituie, astfel, în sarcina contravenientului-bugetar obligaţia de a plăti amendă primită. Cum procesele pot dura câteva luni bune, contribuabilul figurează în certificatul său fiscal cu o datorie către bugetul local. Numai că, ulterior, cei care au câştig de cauză, trebuie să ia, la pas, Judecătoria şi Direcţia de Impozite şi Taxe pentru a le dovedi, ceea ce Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj ştia odată cu ei.

Ai câştigat…dar mai ai de alergat!

          Bucuria unei persoane sancţionate contravenţional şi care a câştigat în instanţă anularea procesului-verbal de contravenţie se poate consuma definitiv numai după parcurgerea a încă câtorva etape. Astfel, potrivit art. 6401 C. proc. civ.: „(1) Titlurile executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, pot fi puse în executare numai dacă sunt învestite cu formulă executorie. (2) Cererea de învestire cu formulă executorie se soluţionează de judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul sau sediul creditorului ori al debitorului, după caz, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul creditorului se afla în străinătate, creditorul va putea depune cererea de învestire şi la judecătoria în circumscripţia căreia se află domiciliul său ales”. Aici, durează câteva zile şi omul va intra în posesia deciziei învestită cu formulă executorie. Apoi, se trece la faza a doua, la sediul Direţiei de Taxe şi Impozite: depunerea unei cereri de radiere a amenzii contravenţionale şi a copiei după decizia irevocabilă.

Colaborarea între instituţii este reglementată…însă nu până la capăt

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici din cadrul organelor fiscale sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice şi beneficiază de protecţie potrivit legii, iar executorii fiscali sunt împuterniciţi în faţa debitorilor şi terţilor prin legitimaţia de executori fiscali şi ordinul de serviciu.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin pentru aplicarea procedurii de executare silită, executorii fiscali din cadrul Serviciului Încasare Executare Silită Amenzi pot să intre în orice incintă a debitorilor, persoane fizice, în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale acestora.

Serviciul Încasare Executare Silita Amenzi, în îndeplinirea atribuţiilor, cooperează cu organele de poliţie, băncile, instituţiile ce gestionează registre publice sau altele asemenea ori alte persoane juridice sau fizice, care sunt obligate să furnizeze de îndată, în scris, datele şi informaţiile solicitate, în vederea aplicării procedurii de executare silită, fără perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume. De asemenea, organele de poliţie, jandarmerie şi alţi agenţi ai forţei publice au obligaţia să dea concursul la cerere, în îndeplinirea, potrivit legii, a activităţii de executare silită.

Soluţia e la un click distanţă!

În toată această reglementare nu se vorbeşte deloc despre posibilitatea radierii amenzilor contestate în instanţă şi câştigate. Informatizarea, digitalizarea transmisiei de date au atins cote de neimaginat pentru muritorii de rând. Ritmul alert cu care se multiplică posibilităţile tehnice de stocare şi trasmitere a informaţiilor este fără asemănare, în această epocă. Şi, totuşi, cetăţeanul e ţinut „la respect”, ca să înţeleagă foarte bine cine este statul!

O sumedenie de angajaţi, în organigrame din ce în ce mai stufoase, inutil de extinse, din simpla grijă „curată” pentru a le oferi unora un loc călduţ la sânul statului atotbinefăcător. Prea îngrijoraţi de propriile cariere, deloc aplecaţi spre cei care le plătesc salariile europenizate, funcţionarii noştri sunt exemplul cel mai bun al fracturilor sociale, încă nereparabile. Dar, nu-i bai! Timpul, doar pentru ei înseamnă bani, pentru restul poate reprezenta orice altceva. De aici şi nervozitatea ce ne cuprinde tot mai mult. Nu mai departe de ieri, în biserică, până şi femeile aflate la rând să cumpere lumânări într-o zi importantă pentru Ortodoxie şi-au pierdut cumpătul şi au luat-o la rost pe cea care avea singura vină. Că vârsta înaintată îi adusese o reducere a motricităţii.

2 COMENTARII

  1. legislatia din ROMANIA post comunism a fost elaborata pe picior de necalificati in cardasie cu avocatii,procurori ,judecatori pentru a creia premizele unei munci de miner si asigurarea unor salarii nemeritate.sa tragem linie si sa explicam tuturor MAGISTRATILOR CA PIB-ul nu creste prin DMH{directia miscari hartiilor }ci in sfera productiei si servicilor conexe,restul JAF in visteria tari.

Comments are closed.