Peste 4.500 persoane angajate prin intermediul AJOFM Dolj în primele cinci luni ale anului 2019

0
368

În primele cinci luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Doljau fost încadrateîn muncă 4.504 persoane, dintre care 1.855femei.
Din totalul persoanelor ocupate în perioada de referință, 1.775au peste 45 de ani, 1.123au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 963au între 25 și 35 de ani, iar 643sunt tineri sub 25 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2.436provin din mediul urban, iar 2.068 persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale/postliceale (2.003), urmate de cele cu studiiprimare/gimnaziale (1.213). Numărul celor cu studii profesionale este de 845, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 443.
Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dolj, în primele patru luni ale anului 2019, 2.058persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel,în primele cinci luni ale anului 2019 , numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6.128 persoane.