6.97 % rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna mai 2019

0
334

La sfârșitul lunii mai,în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj erau înregistrați 18.523 șomeri (din care 7.618 femei), rata șomajului fiind de 6.97 %.
Valoarea acestui indicator a înregistrat o scădere cu 0.77 pp față de valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018 şi cu 0.14 pp comparativ cu luna anterioară.
Din totalul de 18.523 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,1.932 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.591 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 17.121 șomeri provin din mediul rural și 1.402 sunt din mediul urban.

Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.7 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (28 %), iar 21 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8%.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.813persoane foarte greu ocupabile, 5.652 greu ocupabile,655 mediu ocupabile, iar 403 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.