Cadrele didactice iau locul elevilor în sălile de examen

0
100

Au terminat, deocamdată, elevii cu examenele de sfârşit de an, dar de început de ciclu de învăţământ, indiferent de categorie (admitere la liceu sau pasul spre studii superioare) şi intră în „focuri” cadrele didactice. Pe 9 iulie, profesorii şi educatorii, care au îndeplinit condiţiile legale, vor susţine examenul scris pentru obţinerea „definitivatului”.

Centrul de examen pentru susţinerea „definitivatului” este constituit la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova, care a dotat sălile de examen cu aparatură de supraveghere video, iar condiţiile de susţinere a probei scrise sunt asemănătoare cu cele pentru elevi, diferenţa fiind că profesorii sau educatorii care vor fi surprinşi că fraudează sau au o tentativă în acest sens îşi vor pierde dreptul de înscriere pentru sesiunea următoare de examen, faţă de două câte sunt stipulate pentru elevi. Până la susţinerea examenului scris, cadrele didactice au trecut prin două inspecţii generale la clasă, absolvite cu nota minimă 8, iar pentru înscriere era obligatorie vechimea de cel puţin un an, până la data de 31 august 2015. La prob de pe 9 iulie, nota minimă este aceeaşi cu cea de la inspecţii.

Educatorii, cei mai numeroşi

Mihăiţă Stoica

Iniţial, şi-au depus dosarele 245 de cadre didaactice, însă, după validarea documentelor, au rămas 214 competitori.”Sunt 29 de specializări, pentru care cadrele didactice vor susţine examenul. Dintre acestea, 41 sunt destinate educatorilor, 33 învăţătorilor, 28 profesorilor de educaţie fizică, 19 celor de Limba engleză, 16 celor de Limba română”, a declarat prof. Mihăiţă Stoica, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Cele mai puţine dosare, câte unul, au fost depuse la următoarele specializări: Asistenţă socială, Construcţii, Formare, Finanţe-Bănci, Geografie, Agricultură, Medicină generală, cu câte două opţiuni fiind Educaţia muzicală specializată, Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe politice – Cultură civică. Cu trei dosare pe specializare sunt Fizica, Artele plastice, Psihologia şi Religia ortodoxă, Biologia şi Educaţia muzicală având câte cinci, Istoria – şase, iar Psihopedagogia specială – patru.

Pe 14 iulie se vor afişa rezultatele, din aceeaşi şi până pe 15 iulie se vor depune contestaţiile, acestea din urmă fiind soluţionate până pe 17 iulie, pe 18 urmând să fie cunoscute rezultatele finale. Între 20-31 iulie, vor fi transmise, Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, tabelele nominale cu candidaţii admişi, urmând, până la 1 septembrie, eliberarea, de către inspectoratele şcolare judeţene, a certificatelor de acordare a definitivării în învăţământ.