Comisia Europeană a adoptat noi iniţiative privind învăţământul şcolar şi superior

0
216

Comisia Europeană a adoptat noi iniţiative privind învăţământul şcolar şi superior. Obiectivul lor general este de a ajuta statele membre să asigure o educaţie de înaltă calitate, favorabilă incluziunii pentru toţi tinerii. Astfel, aceştia vor dobândi cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa societăţii, pentru a fi în măsură să răspundă la noile oportunităţi şi provocări determinate, de exemplu, de globalizare şi de revoluţia tehnologică, precum şi de a-şi adapta educaţia la necesităţile de pe piaţa muncii.

scoliÎn ceea ce priveşte şcolile, există trei domenii în care este nevoie de măsuri şi în care sprijinul UE poate contribui la soluţionarea unor probleme importante, şi anume: creşterea calităţii şi a caracterului incluziv al şcolilor; sprijinirea directorilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice de excepţie şi .ameliorarea guvernanţei sistemelor de învăţământ şcolar. Comisia îşi propune să completeze măsurile luate de statele membre în aceste trei domenii prin sprijinirea învăţării reciproce, prin consolidarea informaţiilor privind metodele de succes din domeniul educaţiei şi prin acordarea de asistenţă statelor membre care doresc să realizeze reforme la nivel naţional.

Crearea unor sisteme de învăţământ superior favorabile incluziunii

         Pentru reînnoirea strategiei pentru învăţământul, Comisia a stabilit planuri pentru patru domenii-cheie: garantarea faptului că, la terminarea ciclului de învăţământ superior, absolvenţii deţin toate competenţele de care au nevoie în contextul economiei moderne; crearea unor sisteme de învăţământ superior favorabile incluziunii; asigurarea faptului că instituţiile de învăţământ superior contribuie la procesul de inovare din sectorul economic şi sprijinirea instituţiilor de învăţământ superior şi a guvernelor pentru ca acestea să poată valorifica în mod optim resursele umane şi financiare disponibile.

„O educaţie de calitate pune bazele dezvoltării personale şi ale cetăţeniei active”

         scoli (1)De asemenea, Comisia a prezentant o propunere de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor, care îi va include, pe lângă absolvenţii de învăţământ superior, şi pe absolvenţii programelor de învăţământ profesional şi tehnic. Aceasta va încuraja şi va sprijini autorităţile statelor membre să amelioreze calitatea şi disponibilitatea informaţiilor referitoare la evoluţia absolvenţilor în carierele lor sau în studiile complementare pe care le urmează după terminarea studiilor. „O educaţie de calitate pune bazele dezvoltării personale şi ale cetăţeniei active. Ea reprezintă punctul de pornire al unei cariere profesionale de succes şi cea mai bună protecţie împotriva şomajului şi a sărăciei. Însă, pentru ca indivizii şi societăţile să poată beneficia de aceste avantaje, avem nevoie de sisteme de învăţământ de înaltă calitate în întreaga UE. Iniţiativele prezentate astăzi şi sprijinul continuu al UE vor ajuta statele membre şi furnizorii de educaţie să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăţi perspectivele tuturor tinerilor europeni, contribuind la clădirea unor societăţi echitabile şi reziliente.”, a subliniat Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educaţie, cultură, tineret şi sport.