Încep cursurile de perfecţionare în electrotehnică la ICMET Craiova

1
92


Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova, a anunţat, ieri, deschiderea înscrierilor la programele de perfecţionare profesională, în cadrul proiectului “Formarea profesională şi promovare a utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii angajaţilor şi managerilor de la toate nivelele din domeniul electrotehnic la cerinţele actuale ale pieţei muncii”, cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 “Investeşte în oameni!”.

“Anunţăm azi începerea cursurilor de formare profesională şi promovare a utilizării noilor tehnologii. Proiectul a fost început de anul trecut, am traversat etapa de organizare şi acum suntem pregătiţi să începem pregătirea propriu-zisă a 600 de cursanţi, angajaţi şi manageri din întreprinderi, organizaţii profesionale şi patronale care activează în domeniul electronic în perioada mai 2011-august 2012”, a declarat managerul general ICMET Craiova, Dipl. Eng. Marian Duţă.

Pot solicita înscrierea în programele de formare profesională angajaţi cu contract individual, dar şi absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ preuniversitar sau universitar din domeniul electrotehnic, persoane care provin din judeţele: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Olt, Ialomiţa, Prahova, Teleorman şi regiunea Bucureşti-Ilfov.

Formularele de înscriere se obţin accesând site-ul www.cursuri.icmet.ro sau de la sediul ICMET Craiova. Aici se vor desfăşura şi cursurile, în două săli şi două laboratoare dotate cu echipamente moderne, iar la Bucureşti, pregătirea se va ţine la Universitatea Politehnică. Cursurile sunt gratuite şi autorizate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. La final, cursanţii primesc un Certificat de Absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

 

Programele de perfecţionare sunt structurate astfel:

Electronist aparate şi echipamente de automatizări

Automatist de întreţinere

Electrician protecţie relee, automatizări şi măsurători electrice

Lucrători în electronică, automatizări

Electrician de întreţinere

Electrician exploatare medie şi joasă tensiune

Electrician centrale electrice

Lucrător în electrotehnică

Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie

Electrician echipamente electrice şi energetice

Formare şi perfecţionare în domeniul TIC

1 COMENTARIU

Comments are closed.