Inspectoratele şcolare, scoase de la adoptarea deciziilor privind organizarea orelor remediale

0
669
Inspectoratele școlare nu mai au niciun cuvânt de spus în decizia școlilor de a organiza ore remediale. Noul ordin de ministru care modifică regulile de aplicare a programului “Școala după școală” prevede că “sunt considerate, din oficiu, unități organizatoare, unitățile de învățământ în care se poate organiza cel puțin o grupă de elevi, în înțelesul prezentului ordin, fără a necesita aprobarea inspectoratului școlar”, se arată în documentul obținut de Edupedu.ro, care a şi fost prezentat.

Ordinul de ministru nu prevede acordarea de bani către elevi, plata fiind destinată numai profesorilor, care sunt remunerați cu suma de 100 lei brut/oră inclusiv contribuțiile angajatorului. Părinții sau reprezentanții legali ai elevilor pot depune solicitările de cuprindere a copiilor în programul de ore remediale în mod continuu, până la data de 25 ale fiecărei luni. Noul ordin care modifică regulile de organizare a orelor remediale. Iată  Documentul obținut de Edupedu.ro şi făcut public:

Foto: Edupedu.ro
Modificările, aşa cum arată ele
Modificarea nr. 1 – La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Inspectoratele școlare sunt informate cu privire la numărul de elevi eligibili și a grupelor constituite la nivelul unităților de învățământ care fac parte din lista celor care au optat pentru organizarea activităților remediale în cadrul Programului pilot de tip „Școala după școală”. Sunt considerate, din oficiu, unități organizatoare, unitățile de învățământ în care se poate organiza cel puțin o grupă de elevi, în înțelesul prezentului ordin, fără a necesita aprobarea inspectoratului școlar.

Ce prevedea până acum articolul 4, alineatul (3):

(3) Inspectoratele școlare, pe baza datelor transmise de către unitățile de învățământ cu privire la numărul de elevi eligibili, stabilesc unitățile de învățământ care vor organiza activități remediale în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“ din lista celor care au optat pentru organizarea acestor activități.

Modificarea nr. 2 – La articolul 5, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:

(9) Unitățile de învățământ actualizează, lunar, numărul grupelor și lista elevilor care vor participa la activitățile Programului pilot de tip „Școala după școală” în luna următoare, prin cuprinderea și a altor elevi care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și pentru care se solicită includerea în program. Părinții sau reprezentanții legali ai elevilor pot depune solicitările de cuprindere a acestor elevi în program și în afara termenului prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice, în mod continuu, până la data de 25 ale fiecărei luni.”

Modificarea nr. 3 – La articolul 6, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Programul orar al activităților remediale se stabilește, la nivelul unității de învățământ, de către cadrul didactic, cu consultarea elevilor și a părinților sau reprezentanților legali ai acestora.”

Modificarea nr. 4 – La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Inspectoratele școlare virează lunar sumele primite de la Ministerul Educației unităților de învățământ, în conturile deschise la Trezoreria statului, în baza solicitării acestora.
(3) Lunar, în termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente, unitățile de învățământ efectuează plata personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială.

Ce prevedea până acum articolul 10, alineatele (2) și (3):

(2) Inspectoratele școlare virează lunar sumele primite de la Ministerul Educației în conturile 50.06 „Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală“ deschise de consiliile locale la dispoziția unităților de învățământ sau în contul 50.05 „Sume de mandat și în depozit“, după caz.
(3) Lunar, în termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente în conturile 50.06/50.05, unitățile de învățământ efectuează plata personalului didactic implicat în activitățile de educație remedială.

Modificarea nr. 5 – La articolul 10, după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

„(4) Activitățile de învățare remedială desfășurate în cadrul programului național pilot de tip „Școală după școală”, prestate de cadrele didactice, sunt remunerate cu suma de 100 lei brut/oră inclusiv contribuțiile angajatorului.”