În căutarea „Coloanei celei fără de sfârșit”

0
845

Motto: „Arta are nobila misiunea de-a renaște ființa umană!”

Duminică, 28 februarie 2021, și-a luat rămas bun de la Craiova, unul dintre cei mai apreciați istorici și critici de artă, Paul Rezeanu.

S-a născut la 9 noiembrie 1937 în localitatea Breaza din județul Prahova, într-o familie de teleormăneni cu stare. A urmat cursurile Facultății de Istorie a Universității din București, promoția 1964, iar în 1976 obține titlul de doctor cu o lucrare inedită intitulată „Artele plastice în Oltenia, (1821-1944)”.

După absolvirea facultății, îl întâlnim în postura de cercetător științific la secția de „Istoria Artei”, a Institutului de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, filiala Craiova, întemeiată de mentorul său academicianul C.S. Nicolăescu Plopșor, pe care l-a venerat toata viața sa, prin tot ceea ce a realizat ulterior. Acolo,la Filiala Academiei l-a cunoscut și pe V.G. Paleolog, prietenul lui  Constantin Brâncuși, o personalitate a vieții culturale europene, cu un destin de-a dreptul fabulos (regăsit la Paris alături de Brâncuși, Modigliani, Utrillo, Tristan Tzara, apoi se reîntoarce în țară, unde este  supus de regimul comunist la o serie de nedreptăți).

Împreună cu mentorul său, C.S. Nicolăescu Plopșor a reușit să-l recupereze pe V.G. Paleolog, ca cercetător la Filiala Academiei Române, după ce fusesecu domiciliu forțat în zona Novacilor, ca tăietor de lemne și ulterior regăsit ca profesor de limba franceză la Corlate (puțini mai cunosc faptul că palatul săuîn stil italian de la Corlate avea o scară interioară realizată de către marele sculptor Constantin Brâncuși, atunci când și-a vizitat prietenul în țară).

Deși tânăr, pentru calitățile sale în ceea ce privește cercetarea în lumea artelor, precum și spiritul managerial, Paul Rezeanu  a fost numit director al Muzeului de Artă Craiova, din 1970, funcție pe care a îndeplinit-o cu demnitate și onoare până în anul 2004, timp de 34 de ani. A reușit să pună Muzeul de Artă din Craiova pe culmile cele mai înalte ale muzeelor din întreaga lume. Ne amintim de organizarea acelor expoziții unice retrospective Brâncuși la București și Craiova (1976), New York (1990), Paris și Philadelphia (1995), de care s-a ocupat în cele mai mici detalii, având un impact major în lumea artelor.

Domnul profesor Paul Rezeanu, și-a consolidat poziția de brâncușolog, cunoscând, evaluând sau expertizând majoritatea operelor realizate de către „magul din Hobița”precum și pe cea de expert în artă modernă românească. A întreprins repetate cercetări arhivistice al „Fondului Brâncuși” care se află  în cea mai mare parte la Biblioteca Kandisnky, a Centrului Cultural Georges Pompidou din Paris, restabilind anumite adevăruri științifice fundamentale pentru ceea ce înseamnă universul lui Brâncuși.

Menționăm faptul că aavut șansa să colaboreze cu mari personalități culturale, precum sculptorul Constantin Antonovici (ucenicul lui Constantin Brâncuși), Barbu Brezeanu, Petru Comărnescu, Ștefan Georgescu -Gorjan, Petre Pandrea, Milița Petrașcu, Natalia Dumitrescu, Sidney Geist sau cu nepoții marelui sculptor, Jana Brâncuși și Vasile Blendea.

A publicat peste 30 de monografii de Istorie și Istoria artei, dintre care se cuvine să amintim: Artele plastice în Oltenia (1821-1944), Editura Scrisul Românesc, (1980);Ghidul Muzeului de Artă Craiova, Editura Meridiane; Constantin Lecca, Editura Meridiane (1988), pentru care ulterior a primit premiul Academiei Române în anul 2007; Eustațiu Stoenescu, Editura Meridiane (1985); Brâncuși la Craiova, Editura Arc (2000); Craiova. Amintirile orașului, Editura Alma (2007); Brâncuși. Tatăl nostru, Editura Autograf (2012); Brâncuși.Ultimul Dac, Editura Autograf, (2014).

De asemenea a publicat peste 120 de articole științifice în prestigioase reviste de specialitate din țară și străinătate, precum Historica, Revista muzeelor, Peuce, Venezienii e Romenii, Historia, Magazin Istoric, etc..

De-a lungul directoratului său a reușit să organizeze într-o perioadă în care arta era ultimul bastion al identității noastre, o serie de conferințe celebre, intitulate: „Prin marile muzee și orașe ale lumii (1978-1990)”, reușind să capteze atenția marilor oameni de cultură din țară și străinătate. După 1990, a invitat o serie de personalități de talie internațională la Craiova, ceea ce a dat orașului nostru o anumită notorietate. Brâncuși era identificat prin Craiova, fiind matca din care s-a plămădit ca artist, alături de Hobița natală. Defapt Craiova, era orașul unde sculptorul ne spunea că „s-a născut a doua oară”.

Remarcăm de asemenea faptul că domnul Paul Rezeanu a fost conferențiar universitar (1994-1998) și profesor universitar (1998-2008) la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, predând „Istoria artelor” și „Istoria și spiritualitatea Bizanțului”, fiind foarte apreciat de către studenții domniei sale, orele de curs susținute în Sala Oglinzilor a Muzelui de Artă, erau un exercițiu de erudiție împletite cu o sete de explorare a artelor plastice. Pentru calitățile sale intelectuale și morale a fost numit membru în Adunarea Eparhială a Mitropoliei Olteniei,aducându-și o importantă contribuție a ceea ce înseamnă intelectualul român ancoratîntr-un continuu dialog cu Biserica Străbună.Pentru întreaga sa activitate a fost decorat cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, iar în anul 2012 a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Craiova.

Îmi amintesc de frumoasele întâlniri de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” și Seminarul TeologicOrtodox„Sfântul Grigorie Teologul”, unde domnul profesor venea cu  mare bucurie, împărtășind elevilor bogata sa cultură și experiență de viață sau de momentul aniversării doamnei FlorentzaMarincu, în Biserica Grecească și Muzeul de Artă din Calafat alături de Simona VrăbiescuKleckner, RuddyKleckner, Vladimir Iliescu,DinicăCiobotea,Tudor Nedelcea, Ion Jianu și alți oameni de cultură. Prin plecarea din această lume a Domnului Profesor, Paul Rezeanu, Craiova pierde pe unul dintre ultimii boierii ai spiritului său.

Cu speranța revederii la marele banchet al Artelor din Împărăția Spiritului!.

Ionuț Adrian Pătularu

Director- Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Grigorie Teologul” Craiova