Elevii ciclului primar de la Liceul Teoretic ”Henri Coandă” vor participa la concursul județean Caravana cuvintelor

0
494

În data de 10 februarie 2023, elevii ciclului primar de la Liceul Teoretic ”Henri Coandă” vor participa la concursul județean Caravana cuvintelor.

„Caravana cuvintelor” este un concept educațional care are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiție și performanță a studiului la disciplinele prevăzute în curriculum-ul școlar și se adresează elevilor cu aptitudini, înclinații și interese deosebite pentru comunicare în limba română/ limba și literatura română.

Concursul promovează valori culturale și etice fundamentale, precum și fair-playul competițional. Cerințele probei permit valorificarea creatoare a cunoștințelor dobândite de elevi precum și a capacității de sinteză, de analiză, de evaluare, soluționare și utilizare a noțiunilor cunoscute.

Scopul acestui concurs este stimularea elevilor din școlile județului Dolj în vederea unei pregătiri calitative superioare la comunicare în limba română/limba și literatura română.

La concurs participă elevi din fiecare an de studiu din ciclul primar. Concursul va conține proba scrisă cu durata de: clasa pregătitoare și clasa I – 30 minute; clasa a II-a – 60 minute și clasele a III-a și a IV-a – 120 minute, iar subiectele vor fi din materia cuprinsă în programa școlară și parcursă până în momentul respectiv.

Rezultatele așteptate în urma derulării concursului sunt: verificarea nivelului de pregătire la care se află copilul, evaluarea nivelului de învățare după parcurgerea programei din primele două module, sursă puternică  de motivare pentru elevi, dorință de aprofundare și perfecționare pe viitor.