60 de cercetători primesc certificatele de atestare a studiilor postdoctorale

0
97

60 de cercetători, cadre didactice ale Universităţii din Craiova, primesc astăzi certificatele de atestare a studiilor postdoctorale. Evenimentul se desfăşoară în sala 444 din clădirea centrală a instituţiei de învăţământ superior, începând cu ora 11.00.

Grupul de 60 de cercetători şi-a desfăşurat activităţile ştiinţifice din cadrul studiilor postdoctorale timp de trei ani, beneficiind de sprijin financiar, sub forma unor burse lunare, în cadrul  proiectului strategic „Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului”, proiect câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.  Parteneri instituţionali în cadrul proiectului au fost Universitatea din Craiova, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

În urma implementării proiectului, la nivelul Universităţii din Craiova au fost obţinute rezultate deosebite, concretizate în 7 acorduri de cooperare încheiate cu universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană (din Germania, Franţa, Spania, Grecia, Bulgaria), 3 acorduri de parteneriat cu edituri recunoscute la nivel naţional, 57 de luni mobilitate de lungă durată la universităţi şi institute de cercetare din Uniunea Europeană, 440 de articole în reviste naţionale, internaţionale şi volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale, participări la 312 conferinţe internaţionale. De asemenea au fost realizate  60 de monografii în domeniile de cercetare postdoctorale.