Pe perioada vacanţei de vară / Studenţii şi masteranzii din Craiova pot să lucreze în Germania

0
91

Studenţii şi masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanţei de vară (minimum două luni) se pot adresa Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti. În acest context, se menţioneză faptul că perioada de selecţie a tinerilor a fost prelungită. Condiţiile de participare sunt legate de vârstă: vor fi selectaţi studenţii care au între 18 şi 35 de ani. Pe de altă parte, studenţii şi masteranzi ar trebui să frecventeze o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la cursuri de zi, sau colegiu tehnic şi să aibă cunoştinţe bune şi foarte bune de limba germană (cel puţin 3 ani de studiu).

La înscriere, tinerii trebuie să prezinte o copie după actul de identitate (cu o valabilitate de minimum 6 luni); opţional, o copie după paşaport; fişa de solicitare – Bewerbung 2013 – completată în două exemplare la calculator şi semnată (formularul tipizat se regăseşte pe site-ul AMOFM Bucureşti, www.bucuresti.anofm.ro, rubrica Actualizări în site); adeverinţă de la facultate în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează; dovada acreditării, în cazul unei facultăţi particulare; copie după foaia matricolă (cu excepţia studenţilor din anul I de studiu) şi o recomandare de la unul dintre profesorii de la facultate.

„Depunerea dosarelor şi susţinerea testului de limbă germană vor avea loc până în data de 15 februarie 2013, de luni până joi, între orele 9.00 şi 15.00, şi vineri, între orele 9.00 şi 12.30, la Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti”, a precizat directorul executiv Daniela Barbu.