La OIR POSDRU S-V Oltenia / 67 de proiecte se află în implementare

0
93

Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest Oltenia (OIR POSDRU S-V Oltenia) are în portofoliu, în acest moment, 144 de proiecte POSDRU. Din acestea, 67 se află în implementare şi au o valoare a finanţării nerambursabile de 339.830.296 de lei, şi 77 de proiecte sunt deja finalizate, iar valoarea finanţării nerambursabile se ridică la 220.885.851,08 lei.

Începând cu luna septembrie 2012 şi în conformitate cu Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, nr. 2.330/31.08.2012 pentru aprobarea modificărilor contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor aflate în implementare şi finanţate prin POSDRU, cererea de rambursare finală va fi transmisă la Autoritate de Management, în termen de 180 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, şi cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului pot fi plătite de beneficiar / partener într-o perioadă de maximum 180 de zile de la data finalizării implementării proiectului.

Raportul Strategic Naţional 2012

Mihaela Mocanu

Ministerul Fondurilor Europene a publicat recent Raportul Strategic Naţional (RSN) 2012. Documentul a fost elaborat de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale şi la realizarea acestuia au contribuit autoritǎţile de management pentru gestionarea instrumentelor structurale, precum şi alte instituţii de specialitate. „RSN 2012 prezintă într-o manieră succintă stadiul implementării programelor operaţionale, ca şi contribuţia acestora la realizarea priorităţilor stabilite prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013, precum şi la alte obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Documentul descrie o serie de evoluţii socio-economice relevante înregistrate de la momentul elaborării documentelor de programare, surprinzând inclusiv impactul crizei economico-financiare asupra prevederilor CSNR”, a precizat directorul executiv al OIR POSDRU S-V Oltenia, Mihaela Mocanu.

Până pe 30 iunie 2012 au fost depuse peste 10.000 de cereri de finanţare

În ceea ce priveşte ţintele stabilite prin programele operaţionale, având în vedere faptul că numǎrul de proiecte finalizate este încǎ limitat, RSN 2012 se axează pe prezentarea rezultatelor aşteptate plecând de la indicatorii asumaţi prin proiectele contractate. Conform acestui document, bugetul total al POSDRU pentru perioada 2007-2013 este de 4,25 mld. euro, din care 3,47 mld. euro sunt fonduri UE, ceea ce reprezintă aproximativ 18,1% din alocarea aferentă CSNR. Programul este finanţat din FSE şi se implementează prin intermediul a 7 Axe Prioritare.  În perioada 2007 – 30 iunie 2012, au fost depuse 10.219 cereri de finanţare (în valoare totală de 9,68 mld. euro, din care 9,17 mld. euro reprezintă contribuţia UE, respectiv 270% din alocarea financiară pentru 2007–2013), din care: 3.001 au fost aprobate (în valoare totală de 3,61 mld. euro, contribuţia UE fiind 3,39 mld. euro), 5.132 au fost respinse, 280 se aflau pe lista de rezervă, iar 1.806 erau în curs de evaluare. În aceeaşi perioadă s-au încheiat cu beneficiarii 2.456 de contracte de finanţare, în valoare totală eligibilă de 3,41 mld. euro, din care 2,81 mld. euro reprezintă contribuţia UE (81,04% din alocarea UE 2007-2013). „Până la data de 30 iunie 2012, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 1,11 mld. euro, din care 547,22 mil. euro reprezenta suma acordată ca prefinanţare (49,14% din totalul plăţilor), iar 566,35 mil. euro suma rambursată din FSE şi bugetul de stat (51% din totalul plăţilor). Contribuţia FSE la totalul plăţilor efectuate către beneficiari a fost de 1,038 mld. euro, reprezentând 29,86% din alocarea UE 2007-2013. Contribuţia FSE la rambursările efectuate a fost de 490,86 mil. euro, reprezentând 14,12% din alocarea UE 2007-2013”, a mai spus directorul executiv al OIR POSDRU SV Oltenia.

 

Analiza implementării POSDRU, în perioada 2007-2012, relevă:

  • numărul participanţilor cu studii superioare – aproximativ 217.215
  • numărul participanţilor cu educaţie primară sau gimnazială – peste 192.258 pe ansamblul POSDRU
  • o mare parte din numărul participanţilor, 201.231, sunt absolvenţi ai învăţământului secundar superior (liceu)
  • numărul persoanelor cu studii la nivelul învăţământului secundar inferior şi al învăţământului primar a fost de aproximativ 192.258