Reguli noi pentru dezbaterile elevilor

0
131

Au apărut noi prevederi pentru participarea elevilor la cea de-a VIII- a ediţie a competiţiei naţionale de discuţii academice „Tinerii dezbat”, care va fi susţinută în anul 2017. Sunt mai multe noutăţi, care atrag după ele reglementările de rigoare.

eleviA VIII-a ediţie a competiţiei naţionale de dezbateri academice „Tinerii Dezbat” se va desfăşura într-un nou format. Astfel, sunt mai multe elemente pe care le aduce viitoarea configuraţie a concursului. În primul rând, este vorba despre introducerea etapei judeţene (cu eliminarea fazei regionale), care are argumentele sale: şanse egale pentru toate judeţele; reducerea cheltuielilor generate de organizarea „regionalelor”; apoi se merge pe introducerea secţiunii „avansaţi” pentru elevii care au participat la ediţiile anterioare ale concursului şi cărora nu le era permis să mai participe, iar, în noul context, pentru a atrage cât mai mulţi elevi în mişcarea de dezbateri, unitatea care se înscrie cu un echipaj de „avansaţi” trebuie să aibă înscris, obligatoriu, şi o grupă de „începători”.

Sunt mai multe argumente în această direcţie: eliminarea discriminării; bază de selecţie mai largă; motivarea profesorilor şi a elevilor; schimbul de bune practici între elevi şi cadre didactice; posibilitatea valorizării tinerilor de la „avansaţi”, prin utilizarea acestora ca „arbitri” pentru „începători”; organizarea etapei naţionale sub forma unei tabere naţionale de dezbateri, unde, timp de o săptămână, se vor desfăşura toate fazele pentru cele două secţiuni ale concursului.

„Programul unei tabere naţionale de dezbateri ar putea interesa, deopotrivă, elevii şi profesorii care au experienţă în dezbateri, dar şi pe cei aflaţi la început de drum. În acest context, etapa judeţeană a Olimpiadei naţionale de dezbateri academice „Tinerii dezbat”, este decisivă. Pentru realizarea unei baze de date, trebuie ca fiecare liceu să trimită lista cu toate cadrele didactice care au beneficiat de stagii de formare în acest domeniu; confirmarea că unitatea a participat la „Tinerii dezbat”, în perioada 2011-2016, specificând etapa şi anul; funcţionarea, în cadrul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, a unor cercuri specifice; predarea, în anul şcolar 2016/2017, în fiecare unitate de învăţământ, a disciplinei „Dezbatere, oratorie şi retorică”.

Este o cale de a-i învăţa pe tineri să facă parte din societate”, a precizat prof.  Ani Drăghici, inspector pentru Proiecte europene în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.