În cadrul POR : 2.216 contracte în valoare de peste 4,4 miliarde de euro

0
421

Până la 1 decembrie 2011, în cadrul Programului Operaţional Regional au fost încheiate 2.216 contracte de finanţare în valoare totală de 4.425.000.000 euro. Banii rambursaţi de către Comisia Europeană în contul proiectelor aflate în implementare au ajuns la 7,4% din totalul alocat, în timp ce plăţile totale către beneficiari au ajuns la nivelul de 24,8% din bugetul programului (925,15 mil. euro), fiind cea mai mare rată de absorbţie înregistrată la nivel naţional. În perioada 2012 – 2013 aceste proiecte vor atinge maturitatea în implementare, iar gradul de absobţie al fondurilor disponibile va creşte substanţial.

Reprezentanţii MDRT au arătat recent că Autoritatea de Management a pus în aplicare recomandările şi măsurile cerute de către experţii europeni, adaptându-le la specificul programului. „Printre măsurile întreprinse de MDRT pentru implementarea eficientă a programului se numără: modificarea procedurii de verificare a eligibilităţii cheltuielilor prin reducerea numărului de documente ataşate la cererea de rambursare, introducerea dreptului AM POR de a aplica corecţii financiare, posibilitatea ca, dacă se constată încălcări ale legislaţie, ofiţerii de contract  să poată aplica corecţii financiare fără a mai fi necesar punctul de vedere al ANRMAP. De asemenea, AM POR a continuat activităţile de instruire a beneficiarilor inclusiv pe chestiuni referitoare la derularea achiziţiilor publice” se precizează într-un comunicat de presă.

Protocolul privind colaborarea interinstituţională

Pentru prevenirea situaţiilor în care plata rambursărilor este blocată din cauza achiziţiilor publice derulate de către beneficiarii finanţărilor din POR şi pentru stabilirea clară a atribuţiilor tuturor instituţiilor cuprinse în sistemul naţional de verificare şi control, s-a încheiat Protocolul privind colaborarea interinstituţională în mecanismul de verificare a respectării normelor privind achiziţiile publice în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale între ANRMAP-UCVAP-MDRT. Protocolul prevede că AM POR  verifică ex-post, în funcţie de momentul la care are loc verificarea, ţinând cont de factorii de risc stabiliţi şi de metodologia de eşantionare specifică, modul de derulare a procedurilor de achiziţie publică, indiferent dacă acestea au fost sau nu supuse controalelor efectuate, conform competenţelor, de către ANRMAP/UCVAP

Mecanisme financiare pentru ca reabilitarea termică

Un accent deosebit s-a pus pe dezbaterea modului în care poate fi accelerat procesul de utilizare a fondurilor disponibile în cadrul Axei 1 a POR – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor. În cadrul şedinţei s-a decis ca 15 februarie 2012 să fie termenul limită pentru depunerea proiectelor pentru operaţiunea Poli de creştere, astfel încât să se evite întârzierile în implementare. În acest context s-a discutat şi despre posibilitatea de a utiliza fonduri europene pentru activităţi de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuit din zonele urbane. „Comisia Europeană susţine această abordare, iar în prezent MDRT în colaborare cu BEI/JASPERS şi CE discută cele mai bune soluţii tehnice şi mecanisme financiare pentru ca reabilitarea termică cu bani europeni să devină operaţională” se mai precizează în comunicat.

Referitor la pregătirea proiectelor pentru viitoarea perioadă de programare (2014-2020), reprezentanţii MDRT au arătat că în prezent se utilizează asistenţa tehnică disponibilă în POR şi Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică, precum şi expertiza JASPERS .