În Monitorul Oficial, a fost publicat calendarul etapelor şi şcolarizării în învăţământul dual şi profesional de stat, pentru anul şcolar 2023 – 2024

0
327
Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023 – 2024, a fost publicat în Monitorul Oficial.
Astfel, etapa 1 constă în etapa de informare a inspectoratelor școlare județene / municipiului București legate de calendarul pentru stabilirea cifrelor de școlarizare. Până pe 7 noiembrie, “inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISJ/ISMB) realizează, cu sprijinul Camerelor de Comerț și al instituțiilor reprezentate în comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social, acțiuni de informare și popularizare în rândul operatorilor economici și al unităților de învățământ profesional și tehnic privind calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024. (…). Notă: În toate acțiunile de popularizare, precum și în anunțul publicat pe site-urile inspectoratelor școlare, operatorii economici vor fi avertizați cu privire la termenul-limită de transmitere a formularelor de solicitare de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în cel profesional de stat pentru a putea fi luate în considerare pentru proiectul planului de școlarizare”, se arată în Ordinul de ministru. În cea de-a doua etapă, se realizează propunerile din partea operatorilor economici privind locurile în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat. Etapa a treia presupune “analiza și avizarea propunerilor de locuri în proiectul cifrei de școlarizare la învățământul profesional și tehnic” și se finalizează pe 27 ianuarie 2023.