În anul şcolar 2021 – 2022 a crescut violenţa şcolară, comparativ cu 2019 – 2020

0
232
În anul școlar trecut, 2021-2022 s-au înregistrat 9.741 de acte de violență în școlile din România, cu două mii de cazuri mai multe decât în anul școlar 2019 – 2020 când au fost înregistrate 7.715 cazuri, scrie Agerpres. Datele prezentate se referă la unitățile de învățământ din toată țara, de la clasele pregătitoare, a-XII-a, pe baza acestora, ministerul Educației urmând să facă recomandări inspectoratelor școlare.

FOTO: Rafael Ben Ari/Dreamstime.com

În contextul creșterii cazurilor de bullying și violență, a fost lansată recent aplicația gratuită „Educație fără bullying”, destinată elevilor, profesorilor și părinților. Copiii și martorii pot sesiza cazurile de bullying și află ce să facă dacă sunt abuzați. De asemenea,  un raport al  World Vision,  realizat în perioada aprilie-mai 2022, arăta că 1 din 5 copii spune că violența este prezentă în școala lui mult sau foarte mult. Raportul privind fenomenul violenţei în mediul şcolar, în anul şcolar 2021 – 2022, arată că, la nivel naţional, s-au înregistrat în această perioadă 9.741 de acte de violenţă. Situația se referă la unitățile de învățământ din toată țara, de la clasele pregătitoare la a-XII-a. Pe listă apar atacuri la persoană, atentate la securitatea unităţii şcolare, la bunuri, dar şi alte fapte de violenţă sau atentate la securitatea în spaţiul şcolar. Potrivit ministerului Educaţiei, în anul şcolar 2019 – 2020 au fost înregistrate 7.715 cazuri, iar în 2020 – 2021 au fost 2.218, cu menţiunea că în această perioadă elevii au făcut şi cursuri online. Pe baza acestor cifre, ministerul Educației urmează să facă recomandări inspectoratelor școlare. Ministerul Educației întocmește anual un raport privind fenomenul violenței în care prezintă analiza fenomenului violenţei în mediul şcolar la nivel național, realizat pe baza datelor statistice transmise de inspectoratele școlare județene/al municipiului București și face recomandări în vederea reducerii fenomenului de violență. Raportul este realizat în baza următoarelor documente strategice:Strategia privind reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OM nr. 1409/29.06.2007; Protocolul de cooperare privind prevenirea și combaterea delincvenței juvenile în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, încheiat între Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, nr. MEN 32104/20.02.2013; Planul național comun de acțiune (PNCA) pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, elaborat și adoptat la nivel interministerial (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Educației Naționale și Cercetării și Ministerul Afacerilor Interne), înregistrat la MEC cu nr. 10044/08.09.2020. Pentru prevenirea violenţei în şcoli, în 2020 au fost publicate în Monitorul Oficial normele metodologice de aplicare a legii împotriva violenței psihologice-bullying. În grupul anti-bullying din fiecare școală fac parte directorul unității de învățământ, profesorul consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței psihologice-bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, reprezentanți ai autorității locale.