Preşcolari: consumul de fructe proaspete în şcoli, încurajat

0
46

42345Guvernul a decis ieri să extindă şi la preşcolarii din grădiniţe de stat şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore programul de încurajare a consumului de fructe proaspete. În prezent, grupul-ţintă al Programului include elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, extins ulterior şi la elevii din clasa pregătitoare.
Decizia se aplică începând cu anul şcolar 2016-2017, a fost adoptată prin Ordonanţă de Urgenţă, şi este cuprinsă în măsura ”Copii sănătoşi la grădiniţă” a Pachetului integrat pentru combaterea sărăciei, aprobat prin Memorandum la 19 iulie 2016.

Prin extinderea grupului-ţintă al acestui program la preşcolari, Executivul încurajează consumul de fructe proaspete de către copii, pentru conştientizarea de către aceştia a beneficiilor unei alimentaţii sănătoase bazată pe consumul de fructe proaspete. Pe termen lung, implementarea acestui program, la o vârstă la care se formează obiceiurile alimentare, poate contribui la reducerea cheltuielilor destinate diferitelor afecţiuni cauzate de o alimentaţie nesănătoasă.
Pe de altă parte, măsura elimină inechităţile şi discriminarea dintre preşcolari şi şcolarii care urmează cursuri în aceleaşi unităţi de învăţământ. Programul este destinat tuturor copiilor din grupul ţintă, indiferent de statutul social.

Extinderea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete reprezintă totodată o oportunitate pentru sectorul românesc de fructe în diversificarea şi dezvoltarea activităţilor de producţie şi comercializare.

Fondurile necesare extinderii programului către preşcolari, pentru anul şcolar 2016-2017, sunt în valoare de aproximativ 13 milioane lei, reprezentând efort financiar exclusiv al bugetului de stat. În anul şcolar 2016-2017, numărul total al preşcolarilor din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore este de 347.908, iar limita valorii zilnice este de 0,37 lei/preşcolar. Limita valorică cuprinde preţul integral de achiziţie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz.

Fructele proaspete distribuite elevilor/preşcolarilor, perioada şi frecvenţa distribuţiei, limita valorii zilnice pe elev/preşcolar, precum şi fondurile necesare pentru distribuţie sunt stabilite şi actualizate anual prin Hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia preţurilor şi a tarifelor.

Informaţii suplimentare:
Începând cu anul 2009-2010, România implementează programul UE de încurajare a consumului de fructe în şcoli, iniţial grupul ţintă fiind elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat/autorizat acreditat, conform OUG nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări de Legea nr.195/2010.
Prin OUG nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, grupul ţintă iniţial, elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, a fost extins la elevii din clasa pregătitoare.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, alături de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor implementa acest program în anul şcolar 2016-2017.