Noi măsuri pentru prevenirea şi reducerea poluării aerului

0
84

48392Concret, proiectul de act normativ include prevederi şi noi cerinţei tehnice pentru operatorii economici din domeniu, care au scopul să limiteze cantităţile de vapori de benzină emişi în atmosferă în timpul depozitării, încărcării, descărcării şi distribuţiei acestui carburant de la terminale la staţiile de distribuţie, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.
Proiectul de lege actualizează şi adaptează legislaţia naţională cu noile reglementări introduse în Directivele europene privind controlul emisiilor de compuşi volatili rezultaţi din depozitatea şi transportul carburanţilor, precum şi în timpul alimentării autovehiculelor la staţiile de benzină.

Astfel, se introduce prevederea potrivit căreia statele membre se asigură că eficienţa de captare a vaporilor de benzină emişi în timpul funcţionării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este mai mare sau egală cu 85 %, conform certificatului furnizat de producător şi este testată cel puţin o dată pe an, în scopul adaptării la progresele tehnice. De asemenea, actul normativ precizează responsabilităţile operatorilor economici din domeniu şi atribuţiile autorităţilor competente cu verificarea punerii în aplicare a măsurilor cuprinse în proiectul de lege.

Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniu vor avea obligaţia instalării echipamentelor de recuperare a vaporilor de benzină şi a echipamentelor de monitorizare a emisiilor. Aceste investiţii se vor face eşalonat, până la data de 31.12.2018. Până cel târziu la data de 31 decembrie 2018, orice staţie de benzină construită înainte de data de 1 ianuarie 2012 sau pentru care s-a acordat un certificat de urbanism, o autorizaţie de construire ori o autorizaţie de funcţionare înainte de această dată, cu o cantitate totală anuală tranzitată mai mare de 3.000 mc/an, trebuie să fie echipată cu sistem de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a. Adaptarea infrastructurii existente şi instalarea echipamentelor de recuperare a vaporilor de benzină atunci când staţia este supusă unei renovări majore la sistemul de alimentare conduce la reducerea în mod semnificativ a costurilor.

Punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în proiectul de lege vor contribui la prevenirea şi reducerea poluării aerului cauzată de emisiile de compuşi volatili până la niveluri la care efectele dăunătoare asupra mediului sunt minimalizate.

La intrarea în vigoare a proiectului de lege adoptat astăzi de Guvern se abrogă HG nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină.

Tot în scopul asigurării calităţii aerului, printr-o Hotărâre adoptată astăzi, Guvernul a dublat fondurile destinate realizării acţiunilor multianuale pentru Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi a extins perioada de realizare a Programului. Astfel, din Fondul pentru mediu vor fi alocate 100 de milioane de lei pentru perioada 2011-2020 (iniţial perioada de derulare a programului era 2011-2016), sub formă de finanţare nerambursabilă, în limita prevederilor bugetare ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobate anual.

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) a fost înfiinţată în scopul punerii în aplicare a obiectivelor de prevenire, reducere şi eliminare a oricăror efecte adverse asupra sănătăţii omului şi mediului. Reţeaua este formată din staţii de monitorizare, laboratoare de analize şi centre judeţene de colectare şi prelucrare a datelor, echipate cu aparatura necesară pentru efectuarea măsurătorilor continue ale compuşilor cu efecte nocive asupra sănătăţii populaţiei sau mediului. Reţeaua asigură transmiterea on-line a concentraţiilor determinate în staţiile de monitorizare către centrele judeţene de colectare şi prelucrare a datelor, în vederea informării publicului şi aplicării cu promptitudine a măsurilor de îmbunătăţire a calităţii aerului, precum şi pentru utilizarea lor în elaborarea rapoartelor solicitate de instituţiile şi organismelor europene.