Contract reînnoit pentru reinserţia persoanelor defavorizate

0
61

prefecturaIeri, sala de video-conferinţe a Prefecturii Dolj a fost gazda semnării noului Acord între Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare (OFII) şi partenerii locali. A fost vorba despre reînnoirea unui contract, cel care ţine de Acordul cadru încheiat în septembrie 2012, între OFII, Ministerul Muncii  , Familiei şi Protecţiei Sociale, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor, privind procesului de implementare şi de inserţie a persoanelor cu probleme sociale, aflate în Franţa, care se întorc voluntar în România. Trei ONG-uri vor face parte din ceea ce va fi statutat, legal – Asociaţia „Vasiliada”, Asociaţia CRONO şi Asociaţia „Arda” Oltenia. Manifestarea de ieri a avut momente pe undeva demne de lipsă de organizare, totul arătând că s-a realizat ceva în pripă, inclusiv reprezentanţii părţii franceze fiind puţin, pe undeva, puşi în situaţii delicate. Într-un final, acordul a fost încheiat şi , în principal, a fost în câştigul celor care pot face parte din program, din judeţul Dolj comunele Sălcuţa şi Vîrtop fiind partenere.

Este nevoie de un scurt istoric, pentru a înţelege despre acţiunea de ieri. Pe 9 iunie 2013, la Craiova a fost semnat un Acord – cadru între OFII, Colectivitatea locală Nantes Metropole şi Consiliul Judeţean Dolj, prin contrasemnătura Insituţiei Prefectului Dolj, prin care familii de rromi, aflate în Franţa, făceau parte dintr-un proces de reinserţie.  În ziua de 4 iulie 2014, s-a parafat Acordul cadru între OFII, Colectivitatea locală Val de Marne şi Consiliul Judeţean Dolj, ,  pe 16 septembrie 2015 a intrat în vigoare parteneriatul, iat ieri a fost reîînoit , prin cele trei părţi semnatare din Dolj, aminitite anterior.

Un început greoi

Întâlnirea din sediul Prefecturii Dolj a arătat, la început, drept o acţiune făcută ca „să fie”. Inclusiv oaspeţii au părut puşi în situaţii delicate. Reprezentanţilor mass-media li s-au ţinut discursuri, traduse, este adevărat, dar nimeni nu ştia mare lucru despre întâlnire.  S-a cerut scurtarea discursurilor şi prezentarea clară a proiectului. „În cadrul programului franco-român de reinserţie a cetăţenilor români care se întorc din Franţa, noile ajutoare pentru reinserţie, oferite de OFII în 2016, au scopul de a permite să se ia în considerare diversitatea situaţiilor şi aşteptărilor şi pentru a satisface mai bine nevoile beneficiarilor. Sunt trei niveluri pe care se articulează ajutoarele: pentru reinserţia socială; necesitatea teintegrării prin ocuparea forţei de muncă; un ajutor pentru înfiinţarea unei întreprinderi. Este important de precizat faptul că alocarea ajutoarelor este condiţionată de respectarea criteriilor de atribuire, cum ar fi profilul candidatului, realitatea dorinţei sale de a se reintegra pe plan local, precum şi contribuţia sa la nevoilu economiei locale ”, a menţionat  Luiza Bălăceanu, manager de proiect.prefectura (2)

Lămuriri concrete, din partea părţii franceze

 După discursurile lipsite de substanţă, am putut afla şi date concrete, venite din partea reprezentanţilor părţii franceze, care au fost dispuşi la dialog şi foarte deschişi către discuţii. „În prezent, sunt 84 de persoane care au primit sprijin, reîntoarse din Franţa, pentru un trai decent, şcolarizarea copiilor şi, acolo unde a fost cazul , pentru susţinerea unor proiecte de dezvoltare a unor mici afaceri, cu susţinere financiară. De asemenea, putem acorda şi sprijin financiar, de până la 4.000 de euro, pentru un loc de muncă, cca. 50% din salariu, de aceea facem apel la întreprinzătorii din judeţ, pentru punerea în aplicare a acestui proiect. Mă bucur că avem mass-media lîngă noi, deoarece putem afla şi neajunsurile care apar, astfel încât să rezolvăm probleme dificile  ”, a spus Hossein Mokry, director OFII – Bucureşti. De asemenea,  Marie Helene Nedelec , vice-preşedinte „Nantes – Metropole”, a declarat: „În zona noastră, sunt în jur de 1.500 – 2000 de persoane care sunt la limita sărăciei, în aproximativ 40 de tabere, unde condiţiile sunt foarte grele şi sunt expuşi excluziunii sociale. Este de datoria noastră să ne ocupăm de ei, de aceea am demarat procesul întoarcerii lor în ţară în cât  mai bune condiţii. În program sunt prinse patru comune, din Dolj şi Mehedinţi, din judeţul dumneavoastră fiind vorba despre comunele Sălcuţa şi Vîrtop. Am lucrat cu cca. 200 de familii, aproximativ 800 de persoane, practic jumătate din rezidenţii români din acele locaţii. Sunt şi copii , dar care erau împreună cu familiile şi au revenit în ţară. A fost o muncă intensă, însă despre aceasta vă poate vorbi, mai pe latg, domnul Yves Aubry, cel care a lucrat cu aceste persoane”.  Preluând ştafeta, Yves Aubry a menţionat: „Să ştiţi că fiecrea familie care ne-a cerut sprijinul are propria sa istorie. Ajutorul l-am dat acaolo unde a fost nevoie urgentă. Dacă vorbim despre finanţare pentru deschiderea unei micro-întreprinderi, vă pot spune că în satul Plopşor (comuna Sălcuţa – n.r.) unul dintre cei reveniţi în România şi-a deschis o mică fermă de creştere a animalelor, iar la Vîrtop un investitor asigură cinci locuri de muncă permanente, plus alte 10-15, atunci când este cazul ”. Semnatarii de ieri, „Vasiliada”, „CRONO” şi „Arda” sunt mulţumiţi de noul contract, iar reprezentantul CRONO,  Lucian Zuleanu, a spus: „Nu ne uităm la etnia beneficiarilor, majoritatea provenind din etnia romă, pentru noi scopul principal fiind acela de a reintegra persoanele defavorizate în comunitate”.