Braconierii deghizaţi trag sforile pentru AVPS Artemis

0
149

Miza unei reale tevaturi, în curs de derulare, este Fondul cinegetic nr. 65 Cernăteşti, judeţul Dolj, în suprafaţă de 8.167 hectare. Un fond de vânătoare, denumire mai veche, care, potrivit evaluărilor efectivelor de vânat pe specii, nu spune mare lucru. Cum nu spun nici altele, decimate de braconajul înrăit care se practică, greu de curmat. Încât sistarea, cel puţin pentru un an, a vânătorii, la anumite specii greu încercate, la nivelul Doljului, n-ar fi deloc inoportună. Fondul cinegetic 65 Cernăteşti a fost deţinut ani de-a rândul de AJVPS Dolj, ca gestionar consacrat, prin atribuire directă, de către autoritatea publică centrală, definită ca administrator de Legea nr. 407/2006, care răspunde de silvicultură şi asigură gospodărirea faunei de interes cinegetic. Povestea a început în acest an, prin aportul Direcţiei generale păduri şi dezvoltare forestieră din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, indusă în eroare în cel mai bun caz, care, după toate aparenţele, a intrat în nefireşti jocuri de culise, partizanat periculos, realmente străveziu, în desconsiderarea legii, introducând „în discuţie” AVPS Artemis Craiova, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, aceasta pretându-se la artificii periculoase, falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, în atenţia instituţiilor abilitate ale statului, mai exact Poliţia Filiaşi. O parte din toată tevatura cinegetică, cu un conflict bine structurat, a fost prezentată pe larg în numărul de luni, 27 august a.c., al cotidianului nostru. Revenim cu alte detalii despre unii dintre complicii întregului caz, care au făcut posibilă dezvoltarea lui. Şi o facem fiindcă fondul cinegetic reprezintă o bogăţie inestimabilă a Doljului, tot mai greu de gospodărit raţional.

Aveţi fondul, n-aveţi fondul

La sfârşitul anului 2010, Ministerul Mediului şi Pădurilor a demarat procedurile de atribuire în gestiune a fondurilor de interes cinegetic, în conformitate cu regulamentul special, aprobat prin Ordinul 1221/11 august 2010. Fondul de vânătoare nr. 65 Cernăteşti, judeţul Dolj, revendicat atât de AJVPS Dolj, ca gestionar consacrat, cât şi de AVPS Artemis Craiova, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, a fost atribuit iniţial acesteia din urmă, prin procesul-verbal nr. 216026/4 februarie 2011, invocându-se o reglementare a Ordinului menţionat, conform căreia gestionarul poate fi o opţiune a proprietarilor de terenuri care însumează peste 50% din suprafaţa fondului cinegetic. Cum anterior fusese înfiinţată Asociaţia de proprietari Vraţa, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, prin procesul-verbal din 11 ianuarie 2011 s-a dispus primirea de noi membri, respectiv 1.512 persoane din Cernăteşti şi 849 persoane din Sopot, două comune doljene. Procesul-verbal a fost întocmit în fals, prin aportul unor complici, la care vom face referiri, întrucât până la data de 11 ianuarie 2011 cei regăsiţi pe liste nu depuseseră vreo adeziune, conform statutului Asociaţiei de proprietari Vraţa, iar, pe de altă parte, numele invocate în tabelele anexe sunt semnate în fals, ceea ce este şi vizibil şi, de altfel, s-a recunoscut, după ce Poliţia Filiaşi a intrat „pe fir”, timid la început şi mai serios ulterior. Asociaţia de proprietari Vraţa era obligată să facă dovada autenticităţii semnăturilor celor primiţi în rândurile sale, cu declaraţiile lor autentificate, documente de proprietate sau înscrisuri eliberate de unitatea administrativ-teritorială, aferente suprafeţelor în discuţie. De fapt, Asociaţia de proprietari Vraţa s-a întrecut în năzbâtii cu iz penal, având însă „acoperire” la blatul săvârşit, întrucât modificarea statutului premergător solicitării atribuirii fondului cinegetic către AVPS Artemis s-a făcut la data de 21 ianuarie 2011, prin Sentinţa Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, adică după data-limită, de 18 ianuarie 2011, de depunere a dosarelor la Ministerul Mediului şi Pădurilor. AJVPS a formulat, de altfel, contestaţie împotriva procesului-verbal din 11 ianuarie 2011, prin care comisia de atribuire repartizase Fondul 65 Cernăteşti către AVPS Artemis. Prin procesul-verbal nr. 216398/16 februarie 2011, în urma verificării aspectelor semnalate, soluţia de atribuire a fost revocată, repartizându-se fondul, în mod îndreptăţit, AJVPS Dolj. N-a durat mult „limpezirea cauzei”. Şi împotriva soluţiei comisiei de analiză a contestaţiilor a formulat cerere de chemare în judecată la Curtea de Apel Craiova AVPS Artemis (dosar 475/54/2011), instanţa admiţând, prin Sentinţa 234/19 aprilie 2011, contestaţia formulată. Interpretând pieziş dispozitivul sentinţei, cum am mai spus, Ministerul Mediului şi Pădurilor a încheiat cu AVPS Artemis contractul 244/7555/13 iulie 2012, prin care i s-a reatribuit Fondul 65 Cernăteşti.

La Sopot şi Cernăteşti, „aranjamente” periculoase

Există indicii serioase, constatate de organele de urmărire penală, că AVPS Artemis (director Udrea Valentin) a întocmit dosarul cererii de atribuire a Fondului cinegetic 65 Cernăteşti utilizând înscrisuri şi declaraţii false. Dintr-o adresă a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj – Poliţia Filiaşi rezultă că „în conformitate cu Sentinţa penală nr. 17/7 februarie 2012, pronunţată în dosarul 1680/230/2011 al Judecătoriei Filiaşi, rămasă definitivă”, există dispusă începerea urmăririi penale faţă de numiţii Dumitru Căpăţână, Constantin Bugaru şi Stăicuţ Dorel, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri oficiale, fals sub semnătură privată, uz de fals şi fals în declaraţii. Contabilul Primăriei Sopot, Ionel Cimpoeru, recunoaşte că a semnat în dreptul mai multor cetăţeni din comună, întrucât aceştia ar avea contracte de arendă cu asociaţia sa agricolă. Numai că un contract de arendă nu presupune şi asemenea drepturi pentru arendator. La Cernăteşti, primarul actual, Dumitru Ciontea, spune că a auzit câte ceva despre această poveste, dar nu i-a dat mare importanţă. De colectarea semnăturilor, mai degrabă mistificarea lor, s-a ocupat un anume Marcu Sorin, fost cadru militar, care ar fi candidat la funcţia de primar, din partea UNPR, la alegerile locale din această vară. Să revenim la Sopot: prin adresa Primăriei din localitate nr. 347/2 februarie 2011, unde făptuitorii solicitaseră înscrisuri, se confirmă că deţinătorii de terenuri nu sunt constituiţi în vreo asociaţie de proprietari.

Lipsesc terenuri…

Fondul cinegetic 65 Cernăteşti are suprafaţa totală de 8.156 hectare, repartizat mai multor entităţi silvice, inclusiv Ocolului Silvic Filiaşi. Prin adresa nr. 879/7 februarie a.c., acesta menţionează că proprietarii de perimetre silvice de pe raza sa de competenţă nu sunt constituiţi în vreo asociaţie de proprietari şi nu are nici o legătură cu Asociaţia Vraţa din judeţul limitrof Mehedinţi. La rândul lor, numeroşi proprietari din Sopot au confirmat, prin declaraţii anexate la dosarul cauzei, că n-au habar de nici o asociaţie de proprietari. Procedând aritmetic, adică însumând suprafeţele deţinute de cetăţenii din Sopot, semnaţi în fals, cu cele aflate în administrarea Ocolului Silvic Filiaşi, se ajunge la suprafaţa de 4.165 hectare. Restul suprafeţei, chiar dacă ar face parte, per absurdum, din Asociaţia de proprietari Vraţa nu reprezintă „peste 50%”, fiind vorba de o diferenţă de 3.991 de hectare, pentru a se putea beneficia de condiţiile prevăzute de art. 4, al.1, litera a), din mult evocatul Ordin 1221/11 august 2010. Iar articolul 8 din Legea nr. 407/2010 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, menţionează expres la atribuirea directă: „Fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice şi/sau juridice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale, individual ori într-o asociaţie legal constituită în scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada că au în proprietate terenuri care reprezintă peste 50% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic”. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus de proprietarul terenului, pentru o perioadă de zece ani.

Complicităţi de toate calibrele

AVPS Artemis a obţinut administrarea Fondului cinegetic 65 Cernăteşti pe căi frauduloase şi prin concursul Inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare Râmnicu Vâlcea, care a „binecuvântat” Asociaţia de proprietari Vraţa, aceasta susţinând că deţine terenuri în perimetrul Cernăteşti-Sopot. Repetăm: Asociaţia de proprietari Vraţa a depus cerere la Judecătoria Turnu Severin privind completarea propriului statut la data de 17 ianuarie 2011, aşa cum rezultă din rezoluţia judecătorului de serviciu, iar instanţa de judecată s-a pronunţat „cu maximă celeritate” la 21.01.2011, cum dovedeşte extrasul de pe portalul său. Cu alte cuvinte, Asociaţia de proprietari Vraţa, fără să fi fost în deplină regulă, a fost suportul legitim al atribuirii fondului cinegetic. Rezilierea contractului nr. 27/4786/8 iunie 2011, încheiat de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu AJVPS Dolj, şi încheierea noului contract, nr. 244/7555/13 iulie a.c., cu AVPS Artemis Craiova, este de-a dreptul aberantă. Mai ales în temeiul probelor administrate ulterior, pe care nu le mai reluăm. AVPS Artemis este în dublă culpă. Dar asta este treaba organelor abilitate ale statului. Ceea ce putem spune în urma documentării minuţioase este că şi-au dat mâna nu puţini pasionaţi de vânătoare cu vocaţie de braconieri. Şi, deşi mirajul Fondului cinegetic 65 Cernăteşti nu există, toate speciile de vânat fiind decimate, se speră că prin adjudecarea acestuia pe poteci ilicite se pot face şi alte afaceri lucrative (aducerea de vânători italieni, contracost, ţepuiţi etc.). Dar şi satisface vocaţia de braconieri a unor „notabilităţi” din zonă şi nu numai. Suspectă rămâne, în context, abordarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Filiaşi, îndeobşte ferm a acestui caz, reprezentantul său la şedinţa publică din 7 februarie a.c. fiind însuşi prim-procurorul Marin Rogoveanu, căruia i s-a desfiinţat rezoluţia iniţială de către preşedintele de şedinţă.

MIRCEA CANŢĂR şi MARIN TURCITU