Universitatea din Craiova continuă să investească în viitorul studenţilor

0
508

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, conducerea Universităţii din Craiova a prezentat  cele şase proiecte câştigătoare care fac parte din competiţia finanţată din Fondul de Dezvoltare Instituţională, prin Centrul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior. Universitatea din Craiova este pe un trend ascendent,  pe atragerea proiectelor instituţionale. De la derularea proiectului, în 2016, sumele alocate au crescut , în fiecare an: aproximativ 800.000 de lei, la debut, cca. două milioane de lei, în prezent.

Proiectele Universităţii din Craiova se înscriu în Strategia de dezvoltare instituţională 2016 – 2020 şi vizează  cele două mari direcţii strategice, unde au fost făcuţi paşi importanţi: dezvoltarea relaţiilor cu mediul socio-economic; dezvoltarea cercetării fundamentale. Sunt şase programe câştigate de Universitatea din Craiova, fiecare cu partea sa de susţinere, venită de la Ministerul Educaţiei Naţionale, procentul de cofinanţare fiind foarte mic. Primul program este „Măsuri de promovare şi adaptare la cerinţele de interschimbabilitate ale Pieţei muncii din sectoarele public, privat şi mixt”. Alături de acesta, „Iniţierea şi dezvoltarea unui program de Consiliere, Asistenţă şi Formare Antreprenorială, în cadrul Societăţii studenţeşti, pentru educaţia antreprenorială a Universităţii din Craiova ”; „Mecanisme de asigurare a îmbunătăţirii calităţii educaţiei la Universitatea din Craiova, în corelaţie cu etica şi deontologia academică”; „Promovarea excelenţei în cercetarea fundamentală şi aplicată – Prioritate strategică în cadrul Universităţii din Craiova”; „Dezvoltarea instituţională şi eficientizarea procesului de internaţionalizare al Universităţii din Craiova (INTNL@UCv)”; „Modernizarea infrastructurii de susţinere a activităţilor în domeniul horticulturii, la Universitatea din Craiova – Staţiunea didactică de cercetare (Baza de practică) pentru Pomicultură Vâlcea (UCV –SCDP Vâlcea)”.

„Suntem mândri pentru realizările noastre!”

Prezentarea a fost făcută de prof. univ. dr. Ionuţ Cezar Spînu, rector al celei mai mari instituţii de învăţământ superior din această parte a României, Universitatea din Craiova: „Suntem mândri pentru realizările noastre şi putem prezenta date concrete în ceea ce priveşte dezvoltarea noastră, ca instituţie academică. În anul 2016, am pornit de la o sumă de 800.000 de lei, pentru dezvoltarea acestor proiecte, în 2017 a crescut la aproximativ 1,2 milioane de lei, iar acum suntem la circa două milioane de lei, fonduri absorbite de la Ministerul Educaţiei Naţionale. Este vorba şi despre o cofinanţare, dar aceasta nu este statutată nici printr-un procent şi nici printr-o sumă, ambele fixe. Dar, vorbind concret, pentru promovarea ofertei educaţionale a Universităţii din Craiova a fost bugetată suma de aproape 370.000 de lei; pentru consilierea antreprenorială – 300.000 de lei, iar sumele au crescut, aşa ajungând, în 2018, la aproape două milioane de lei, dar nu sunt singurele proiecte în care Universitatea din Craiova investeşte”, a precizat prof. univ.dr. Ionuţ Cezar Spînu, rector al Universităţii din Craiova.

Confort sporit pentru studenţi

Pe lângă programele de cercetare ştiinţifică, prezentate de-a lungul ultimelor luni, Universitatea din Craiova investeşte şi în ceea ce ţine de studenţi, confortul acestora fiind primordial. Mai multe ne spune tot prof.univ.dr. Ionuţ Cezar Spînu, rectorul Universităţii din Craiova: „Avem 36 de proiecte, valoarea totală fiind de 65 de milioane de lei, fără cele prinse în „cercetare”,  iar în lucru sunt alte şapte programe, inclusiv „Bursa studentului antreprenor”, bugetarea mergând la 35 milioane de lei. S-au deschis, de curând, Axele de finanţare pentru structura interinstituţională, iar aici avem depuse mai multe proiecte. Unul este cel pentru reabilitarea campusului de la Facultatea de Inginerie Electrică, respectiv Facultatea de Automatică. Altul este pentru refacerea a două cămine de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu posibilitatea de amenajare şi a unei săli de sport multifuncţionale, dar nu vor fi lăsate nici căminele nr.2, nr.5, de la „Agronomie”, şi nr. 9 de la Facultatea de Mecanică. Cel cu nr. 2 va fi refăcut din fonduri proprii , aproximativ un milion de lei, astfel că toţi studenţii vor avea parte de tot confortul modern. Am mai spus-o şi o voi mai spune: Universitatea din Craiova este o instituţie dinamică şi vom ajunge, în foarte scurt timp, acolo unde ne dorim: în frunte!”.