Rezervele valutare la BNR : 40.920 milioane de euro

0
80

La 31 mai 2022, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 40.920 milioane euro, față de 40.501 milioane euro la 30 aprilie 2022.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 3.756 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR;alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor (inclusiv suma rezultată din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor în valoare nominală de 1.750 milioane dolari americani); alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 3.337 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valutăși altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiileevoluţiilorpreţurilorinternaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 5.741milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31mai 2022 au fost de 46.661 milioane euro, faţă de 46.533 milioane euro la 30 aprilie2022.

Plăţile scadente în luna iunie 2022 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 95 milioane euro.