“Europa creativă”

0
299

Comisia a publicat o cerere de propuneri în scopul acordării unei finanțări de 4,1 milioane EUR pentru monitorizarea și apărarea libertății și pluralismului mass-mediei, prin programul „Europa creativă”.

Din această sumă, 1 milion EUR se vor aloca în scopul consolidării suplimentare a poziției consiliilor mass-media și al dezvoltării de standarde jurnalistice, iar restul de 3,1 milioane EUR îi vor permite UE să continue să ofere un mecanism de reacție rapidă menit să protejeze jurnaliștii amenințați după 2023. Acest mecanism cuprinde instrumente concrete cu ajutorul cărora jurnaliștii expuși riscului vor putea să își desfășoare activitățile profesionale.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Věra Jourová, a declarat: Suntem hotărâți să consolidăm mecanismul de reacție rapidă la nivelul UE pentru a proteja jurnaliștii. Începând din 2020, prin acest mecanism li s-a oferit asistență, asistență juridică și adăpost jurnaliștilor aflați în pericol. Mai recent, mecanismul a ajutat jurnaliști ucraineni aflați în exil. De asemenea, acesta înregistrează atacurile la adresa jurnaliștilor și, prin urmare, este un instrument esențial de supraveghere a modului în care recomandările noastre privind siguranța jurnaliștilor fac obiectul unei monitorizări pe teren. Cu un buget de 3,1 milioane EUR, adică un buget mai mare ca niciodată, vom ajuta și mai mulți jurnaliști și ne vom îmbunătăți în continuare instrumentele de monitorizare.

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a adăugat: Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt valori fundamentale pe care democrațiile noastre le apără și care nu pot fi considerate de la sine înțelese. Sprijinirea unui mecanism de reacție rapidă ne va permite să ne protejăm jurnaliștii expuși riscului și să monitorizăm situațiile de încălcare a libertății presei și a mass-mediei. Organizațiile non-profit, organizațiile internaționale, universitățile, instituțiile de învățământ și centrele de cercetare din UE și din țările asociate, inclusiv Ucraina, își pot prezenta propunerile până la 20 septembrie 2022.