DSP Dolj desfăşoară 23 de programe şi subprograme de sănătate

0
290

În judeţul Dolj, prin Direcţia de Sănătate Publică Dolj şi unităţile sanitare cu care DSP Dolj  a încheiat contracte, a fost aprobat un număr de 23 de programe, subprograme, domenii, intervenţii grupate în cinci programe naţionale de sănătate.

dspÎn anul 2016 şi primul trimestru al anului 2017, programele de sănătate s-au derulat conform Ordinului MS 386/2015 de aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 şi a Ordinului MS 1467/16 decembrie 2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 386/2015, şi de prelungire a aplicabilităţii acestuia până la data de 31 martie a.c.

Tratament în străinătate

Cele cinci programe naţionale sunt cele privind bolile transmisibile, cele de monitorizare a factorilor determinaţi din mediul de viaţă şi muncă, privind bolile netransmisibile, programul naţional de evaluarea şi promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate şi programul naţional de sănătate a femeii şi copilului.

La cele 5 programe naţionale de sănătate se mai adaugă tratamentul în străinătate şi acţiuni prioritare pentru monitorizarea tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii,  activităţi care se desfăşoară pe baza unei legislaţii proprii.

Programele menţionate se derulează conform normelor legislative prin Direcţia de Sănătate Publică şi două unităţi contractuale (cinci programe naţionale de sănătate incluzând 13 subprograme, domenii) şi prin nouă unităţi sanitare AAPL (trei programe naţionale incluzând 10 subprograme). Anul trecut şi în primul trimestru al acestui an, activitatea programelor a fost finanţată prin două surse: buget de stat şi venituri proprii (accize).

Prevederea bugetară – buget de stat şi venituri proprii (accize) – repartizată judeţului Dolj pentru anul 2016 a fost in valoare de 11.997.000 lei (9.627.000 lei Buget de stat şi 2.370.000 lei venituri proprii (accize).

Nu s-au sesizat disfuncţionalităţi în derularea programelor de sănătate

medicPentru primul trimestru al acestui an, prevederea bugetară – buget de stat şi venituri proprii (accize) – repartizată judeţului Dolj a fost în valoare de 2.336.000 lei – 1.564.000 lei buget de stat şi 772.000 lei venituri proprii (accize).

Datele financiare prezentate nu includ tratamentul în străinătate şi acţiunile prioritare pentru monitorizarea tratamentului şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI adulţi/copii, activităţi care se desfăşoară pe baza unei legislaţii proprii.

DSP Dolj are constituită o echipă de specialişti (medici şi economişti) numiţi prin decizii anuale care se ocupă de derularea şi monitorizarea programelor de sănătate.

Unităţile sanitare, AAPL-uri şi cele care derulează programe de sănătate pe baza contractelor încheiate, au la rândul lor echipe de lucru.

Trimestrial, DSP Dolj colectează, analizează şi transmite UATM-urilor indicatorii fizici, de eficienţă şi execuţiile bugetare conform ordinelor MS: 386/2015 si 384/2016. Indicatorii au fost însoţiţi de rapoarte de activitate medicală, punându-se accent pe activităţile derulate şi pe încadrarea în costurile medii,  stipulate în norme.

În anul 2016 şi primul trimestru 2017 nu s-au sesizat disfuncţionalităţi în derularea programelor de sănătate. O menţiune o reprezintă scăderea adresabilităţii în cadrul programului de screening cancer de col uterin.