PRIMĂRIA MUNCIPIULUI CRAIOVA

0
136

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7                             Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585                                   Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

DIRECŢIA PATRIMONIU

Nr. 56070 / 05.04.2013

Anunţ Procedură Închiriere

Având ca obiect închirierea prin licitaţie publică, pe o perioadă de 3 ani, a chioşcurilor cu nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7 şi nr. 8, care aparţin domeniului public al municipiuluiCraiova, situate înCraiova, Parcul Tineretului.

1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax ale autorităţii contractante: Primăria Municipiului Craiova, C.F. 4417214, str. A.I.Cuza, nr. 7, tel. 0251/411008; fax 0251/411008

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

– chioşcurile cu nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, fiecare în suprafaţă utilă de 6 mp, situate înCraiova, Parcul Tineretului.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 1, Direcţia Patrimoniu, etaj 3, tel.0251/411008.

3.2. Costul unui exemplar al documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi poate fi achitat în numerar la casieria Primăriei Municipiului Craiova sau prin ordin de plata, cec, etc.

3.3. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15.04.2012

4. Informaţii privind oferta:

4.1. Data limită pentru pentru depunerea ofertelor: 29.04.2012, ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: La registratura Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7.

4.3.Numărul de exemplare în care se depune oferta: conform Instrucţiunilor de Elaborare a Ofertei din cadrul Documentaţiei de Atribuire.

5. Data şi locul la care se va desfaşura şedinţa publică: 29.04.2013 ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Craiova, str. A.I.Cuza nr. 7.

7. Data transmiterii anunţului pentru publicare:06.04.2013

 

  Primar,                                                                                               Director Executiv,

  Lia Olguţa Vasilescu                                                                                   Adriana Cîmpeanu