Bilanţ anual la Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova

0
528

La sediul CRPECA Craiova a avut loc prezentarea raportului de evaluare a activităţilor desfăşurate de  specialiştii instituţiei în anul 2022. Raportul, corect structurat, arată, cel puţin statistic, bine. Astfel, 2.348 de activități de prevenire a consumului de droguri au fost desfășurate, în 2022, de CRPECA Craiova. De asemenea, 1.719 activități de asistență au fost oferite beneficiarilor referiți de structurile de aplicare a legii sau celor care s-au adresat centrelor din subordinea CRPECA Craiova, din proprie inițiativă.

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova, din care fac parte Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dolj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Mehedinți și Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Olt, are ca principală responsabilitate coordonarea implementării politicilor antidrog, la nivel local, pentru judeţele Dolj, Gorj, Mehedinți și Olt. Pe întreg parcursul anului 2022, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova a realizat activităţi de prevenire a consumului de droguri în mediul şcolar, familial şi în comunitate, cursuri de formare în domeniul drogurilor, precum şi activităţi specifice de asistenţă integrată a persoanelor consumatoare de droguri. Astfel, CRPECA Craiova a desfășurat, în anul 2022, 1.128 activități de prevenire a consumului de droguri în școală, familie și comunitate și 1.220 de activități punctuale de informare, educare și conștientizare cu privire la riscurile asociate consumului de substanțe psihoactive, de care au beneficiat peste 43.191 de persoane. În cursul anului 2022, la nivelul CRPECA Craiova au fost înregistrați 266 beneficiari, dintre care 178 beneficiari la nivelul județului Dolj, 20 beneficiari la nivelul județului Gorj, 54 beneficiari la nivelul județului Mehedinți și 14 beneficiari la nivelul județului Olt -, cărora li s-au oferit servicii de informare, management de caz, evaluare/consiliere socială, psihologică și medicală și consultații medicale. Dintre aceștia, 250beneficiari au fost referiți de către structuri de aplicare a legii sau de către alte instituții (DIICOT, penitenciare, centre de reținere și arestare preventivă, DGASPC, medici de familie), iar 16 s-au adresat centrelor CRPECA Craiova, din proprie inițiativă. În anul 2022, pe componenta de formare, informare și diseminare de informații, au fost susținute către specialiștii CRPECA Craiova o sesiune de formare/instruire, având 11 beneficiarişi5 sesiuni de informare, având 255 beneficiari: jandarmi, personal DGASPC şi DSP.

Principalele obiective şi priorităţi ale Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova pentru perioada următoare privesc iniţierea de noi proiecte şi campanii, adaptarea răspunsului instituţional la noile tendinţe ale fenomenului drogurilor, promovarea şi dezvoltarea serviciilor de prevenire şi asistenţă, cooptarea societăţii civile în activitățile specifice.