Casa Corpului Didactic Dolj are oferte pentru profesori

0
539
Ştefan Vasile

În urmă cu câteva zile, a fost avizată oferta de formare, pentru cadrele didactice, prezentată de conducerea Casei Corpului Didactic Dolj, pentru anul şcolar 2017-2018. La Ministerul Educaţiei Naţionale a fost depus spre acreditare un întreg program de management educaţional, cu trei proiecte ale CCD Dolj.

Săptămâna trecută a avut loc, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, şi întâlnirea de lucru privind „Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice care fac parte din Corpul de metodişti ai ISJ Dolj”, o acţiune care se înscrie în ceea ce înseamnă dezvoltarea învăţământului.

„Anul trecut, în parteneriat cu ISJ Dolj, s-au desfăşurat cursuri de pregătire pentru candidaţii înscrişi la examenul de definitivat în învăţământ şi la cel de titularizare. Acestea se vor desfăşura şi în 2017 – 2018, dar oferta cuprinde şi cursuri pentru dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice, care participă ca evaluatori la examenele naţionale. Oferta din acest an vine în sprijinul personalului didactic şi al celui auxiliar, într-o zonă bogată în programe acreditate de către MEN. Ne dorim, prin valorificarea competenţelor dezvoltate şi a cunoştinţelor dobândite să creştem calitatea actului didactic în judeţul Dolj”, a precizat prof. Ştefan Vasile, director al Casei Corpului Didactic Dolj.

În anul precedent, s-au desfăşurat cursuri de formare continuă acreditate şi avizate de către MEN , în Dolj, la care au participat 3.830 de cadre didactice, 1.088 provenind din mediul rural.