Liceul ”Voltaire” și dezvoltarea competențelor în era digitală

0
488

În ultima vreme, s-a pus tot mai des întrebarea: ”Educația, încotro?” Dacă neîncrederea în sistemul de învățământ românesc, alimentată de neasumarea răspunderii într-un moment de criză, s-ar transforma într-un efort colectiv de reconfigurare a întregului mecanism, atunci pandemia prin care trecem ar putea avea, în mod paradoxal, un beneficiu major: digitalizarea sistemului educațional.

Prof. dr. Dorina Loredana Popi, director al Liceului ”Voltaire” din Craiova, formator CreD, susține că ”în  actul didactic este esențială formarea de competențe, astfel încât absolventul sistemului de învățământ preuniversitar să se poată integra fără dificultate în domeniul profesional ales. Dacă acest demers trebuie făcut prin intermediul învățării digitalizate, este de la sine înțeles că un prim pas va avea în vedere recrearea fluxului de comunicare dintre profesor și elev, astfel încât să fie generate contexte care să permită celui din urmă accesul la experiențe de învățare interactive și utile, similare celor desfășurate la clasă. În fond, personalitatea elevului poate fi modelată indiferent de modalitatea de desfășurare a scenariului didactic, atâta vreme cât în fiecare beneficiar al educației există dorința de a cunoaște, de a înțelege, de a descoperi lumea în care trăiește.”

Mulți profesori ai liceului își desfășoară orele on-line din sala de clasă

Așadar, pentru elevii și profesorii de la Liceul ”Voltaire”, succesiunea de scenarii impuse de pandemie nu a fost neapărat un factor destabilizator, ci mai degrabă o provocare de a continua, în același registru, educația la standarde europene. Dacă la începutul anului școlar orele s-au desfășurat cu 100% prezență fizică în clase, din momentul în care situația epidemiologică la nivelul municipiului s-a modificat, elevii au participat la lecții mai întâi în sistemul hibrid, apoi on-line.  Desigur, era de dorit evitarea scenariului 3, cu atât mai mult cu cât unitatea a fost dotată cu mobilier școlar și cu echipamente tehnice noi, obținute în parte, prin amabilitatea Primăriei Municipiului Craiova, în parte, din fondurile Asociației părinților și profesorilor ”Voltaire”. Este vorba  despre laptopuri, videoproiectoare, tablete pentru elevii cu posibilități materiale limitate, dar și despre microfoane și camere web performante, capabile să redea cu fidelitate ceea ce se întâmplă în clasă. Din acest motiv, mulți profesori ai liceului își desfășoară orele on-line din sala de clasă, fiindcă au condițiile și aparatura necesare pentru a transmite un conținut de calitate.

Activități extracurriculare

Până ca situația pandemică să conducă la decizia de a suspenda cursurile, elevii acestui liceu au avut ocazia de a participa la activități de management personal și de conștientizare socială desfășurate în spații neconvenționale, în parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor Dolj ori la acțiuni din cadrul evenimentului ErasmusDay, reunite sub titlul ”Connected to Europe through Erasmus+ Programme”. La acesta din urmă a fost prezent și inspectorul de specialitate pe Proiecte Europene din partea ISJ Dolj, Ani Drăghici care, alături de prof. dr. Dorina Loredana Popi și prof. dr. Iuliana Pandelică, a diseminat activitățile programelor Erasmus+ aflate în derulare, la care Liceul ”Voltaire” este membru de proiect.

Dacă însă vă întrebați cum au decurs ultimele două săptămâni, de când Comitetul județean pentru situații de urgență, sub tutela Insituției Prefectului- Județul Dolj, a decis derularea activității de predare și evaluare în mediul on-line, răspunsul este simplu: ca și în primăvară, de când, începând cu data de 12 martie, elevii și profesorii liceului s-au adaptat stării de fapt și au transferat în mediul virtual experiențele de învățare.

În această ultimă perioadă, orele de curs au fost de multe ori urmate de activități extracurriculare, pentru că trebuie insistat, mai mult ca niciodată, pe procesul de dezvoltare a competențelor tinerilor și dincolo de curricula pe care o propune fiecare disciplină în parte. În doar două săptămâni, tinerii de la ”Voltaire” au participat la Concursul ”Play&Perform”, din cadrul proiectului cultural derulat la nivel național, ”ConnectArts”, la care au fost obținute premiile I (elevele Cristina Daia, Elena Geogea) și III (Ana Maria Marinescu), au luat parte la întâlnirea on-line cu voluntarii străini din cadrul proiectului ”Up4debate”, unde au dezbătut problematica privind impactul social media în viața adolescenților, au asistat la atelierul ”Halloween” derulat în parteneriat cu ”American Corner”, secție a Bibliotecii Județene ”Alexandru și Aristia Aman” ori s-au înscris cu lucrări tematice la concursul ”Boo-Fest” organizat de Consiliul Școlar al elevilor din Liceul ”Voltaire”, în parteneriat cu Campus France Roumanie, structură a Institutului Francez din România.

Andreea Palcu este coordonatoarea acestei antene locale a Agenției Campus France Paris, a cărei misiune este aceea de a promova învățământul superior francez și mobilitatea internațională. Aceasta afirmă că ”susţinerea inițiativelor tinerilor face parte dintr-un efort mai amplu al Serviciului de cooperare și al Institutului Francez de a sprijini societatea civilă în general, prin asistență tehnică și financiară acordate constant inițiativelor civice ce vizează educația despre democrație și gândire critică, construcția europeană, dialogul între generații și dezvoltarea unei conștiinte ecologice.”

Sistemul educațional românesc are nevoie de o recalibrare a forțelor

De asemenea, educația pentru dezvoltare durabilă este promovată și de parteneriatul dintre Liceul ”Voltaire”, Asociația Părinților şi a Profesorilor ,,Voltaire” și Grădina Botanică ,,Alexandru Buia” din Craiova, prin demararea proiectului ”Școala Verde”. S-a reușit astfel crearea unui mobilier de exterior din materiale reciclabile și amenajarea unui spațiu agreabil în curtea liceului, pe care copiii şi profesorii să îl anime atunci când va fi posibilă revenirea în mediul școlar.

Așadar, în aceste vremuri de răsturnare a reperelor, de îngrijorare și neputință uneori, sistemul educațional românesc are nevoie, fără doar și poate, de o recalibrare a forțelor și ar fi ideal ca această operațiune să nu altereze zona- și așa precară- de stabilitate emoțională a celor pentru care școala chiar este un loc al acumulărilor, al experiențelor formative, al regăsirii. Cu suficientă implicare, creativitate și deschidere la oportunitățile momentului, venite atât din partea profesorilor, cât și a elevilor, procesul de învățare în condiții de pandemie poate deveni, în sine, un proces de depășire a propriilor limite, prin încercarea de adaptare la provocările viitorului. Dar indiferent de cât de mult va merge educația în direcția digitalizării, iată un adevăr imuabil: școlile își vor așteapta întotdeauna elevii în bănci!