Controale la comerciaţii anvelopelor de iarnă

0
51

anvelope 1Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova) a verificat în perioada 03-07.10.2016 modul de comercializare a anvelopelor noi fabricate după 1 iulie 2012. Au fost controlaţi 46 operatori economici constatându-se abateri la un număr de 15 operatori economici. Pentru neregulile constatate s-au aplicat 15 sancţiuni, dintre care 6 amenzi contravenţionale în valoare de 10.000 lei şi 9 avertismente. S-a dispus măsura opririi temporare de la comercializare a 10 anvelope noi din totalul de 60 anvelope constatate cu abateri.

          În grupa abaterilor, inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au inclus pe cele privind informarea consumatorilor; lipsă denumire produs; lipsă denumire şi adresa producătorului/distribuitorului; abateri privind traducerea în limba română a informaţiilor: informaţii netraduse parţial sau total în limba română; abateri privind desfăşurarea promoţiilor. Inspectorii au mai constatat că nu se preciză preţul vechi sau data de începere a perioadei în care se aplică preţul special.

Zeci de abateri constatate

          „La capitolul respectarea prevederilor privind etichetarea pneurilor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri s-a descoperit lipsa pe banda de rulare a autocolantului cu o etichetă indicând clasa de eficienţă a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior de rulare şi valoarea măsurată a acestuia, precum şi, clasa de aderenţă pe teren umed; lipsa autocolantului pus la dispoziţie de distribuitor – «eticheta indicând clasa de eficienţă a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior de rulare şi valoarea măsurată a acestuia, precum şi clasa de aderenţă pe teren umed»; lipsa informaţiilor incluse cel puţin în materialele tehnice promoţionale despre clasa de eficienţă a consumului de combustibil, despre clasa de zgomot exterior de rulare şi valoarea măsurată a acestuia şi despre clasa de aderenţă pe teren umed”, ne-a precizat comisar şef Radu Preda, din cadrul Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova). Astfel, în urma controlului a 46 de operatori economici s-au constatat abateri la 15 dintre ei. Pentru neregulile constatate s-au aplicat 15 sancţiuni, dintre care 6 amenzi contravenţionale în valoare de 10.000 lei şi 9 avertismente. S-a mai dispus măsura opririi temporare de la comercializare a 10 anvelope noi, din totalul de 60 anvelope constatate cu abateri.

          Alte abateri descoperite de inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au fost legalitatea funcţionării; afişarea în mod vizibil a denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la Registrul Comerţului, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare; afişarea preţurilor şi tarifelor, în mod vizibil şi într-o forma neechivocă, uşor de citit.radu preda

Sfaturi pentru consumatori

          În cazul anvelopelor noi, fabricate după 1 iulie 2012, conducerea CRPCR S-V Oltenia aminteşte că: producătorul are obligaţia să pună pe banda de rulare a anvelopei un autocolant cu o etichetă indicând clasa de eficienţă a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior de rulare şi valoarea măsurată a acestuia, precum şi clasa de aderenţă pe teren umed. Pe anvelope trebuie să fie lipit atotocolantul cu informaţiile enumerate. De asemenea, distribuitorul are obligaţia să pună la dispoziţie cumpărătorului un „autocolant” cu o etichetă indicând clasa de eficienţă a consumului de combustibil, clasa de zgomot exterior de rulare şi valoarea măsurată a acestuia, precum şi clasa de aderenţă pe teren umed.

          Furnizorii şi distribuitorii de vehicule trebuie să informeze consumatorii cu privire la  informaţiile incluse cel puţin în materialele tehnice promoţionale despre clasa de eficienţă a consumului de combustibil, despre clasa de zgomot exterior de rulare şi valoarea măsurată a acestuia şi despre clasa de aderenţă pe teren umed. Începând cu 1 noiembrie 2011, anvelopele noi „pentru iarnă” trebuie să prezinte informaţia privind caracteristicile de iarnă, respectiv simbolul  „M+S” sau „M.S” sau „M&S” inscripţionată cu litere pe peretele lateral (flancul) al anvelopei.

Obligatorii, încă din 2011

          Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80, din 31 ianuarie 2011. Prin acest act normativ sa legiferat pentru prima dată obligativitatea folosirii anvelopelor de iarnă.

          Astfel, conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni.anvelope

Pagubele pot fi foarte mari

          Legislaţia actuală mai prevede că, în cazul în care săvârşirea faptei – accident provocat de lipsa cauciucurilor de iarnă – are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea sancţiunii contravenţionale personalul prevăzut de lege va face menţiune în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului de transport/întreprinderii de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.

          În cazul prevăzut mai sus, administratorul drumului întocmeşte devizul cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat şi notifică operatorului de transport/întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la data primirii notificării. Operatorul de transport sau întreprinderea, după caz, poate contesta notificarea, conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.anvelope 2