„Siguranţă pentru copiii noştri !”

0
178

       Asociaţia Română pentru Transfer Tehnologic şi Inovare -ARoTT, în cadrul Programului Interreg V-A România – Bulgaria, axa prioritara nr. 3 „O regiune sigură”, Obiectivul specific 3.1 „Îmbunătăţirea comună a riscului de management în regiunea transfrontalieră”, implementează proiectul „Siguranţă pentru copiii noştri !” în parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Regională şi Centrul de Afaceri 2000 – Montana şi Asociaţia “Parteneriate regionale pentru o dezvoltare durabilă” – Vidin. Proiectul a fost prezentat în cadrul unei conferinţe de presă, organizată zilele trecute, la sala de conferinţe a restaurantului Green House.

Diana Nedelcu, managerul de proiect a precizat cu această ocazie că obiectivul general al proiectului este de a stimula participarea cetăţenilor din zona transfrontalieră româno-bulgară la activitățile comune prevăzute în proiect şi de a face schimb de experiență și de bune practici pentru prevenirea eficientă a riscurilor pe termen lung.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului sunt : “Managementul proiectului” – sunt incluse întâlniri de lucru ale partenerilor la care se discută stadiul de implementare a proiectului; Studiu aprofundat” – care va cerceta situaţia actuală în privinţa managementului dezastrelor naturale, în special inundaţii, incendii; Întâlnire internaţională” – a experţilor. Activitate necesară pentru corelarea şi armonizarea rezultatelor obţinute în cadrul studiilor efectuate de către parteneri; Dezvoltarea de programe de training” – care se vor focusa pe elaborarea unor module şi metode interactive; Traininguri pentru formatori”; “Traininguri în afara clasei pentru elevi”; “Organizarea de competiţii transfrontaliere; “Organizarea unui forum internaţional” – scopul fiind evaluarea rezultatelor proiectului, diseminarea realizărilor şi formularea concluzilor şi nu în ultimul rând, “Activitatea de informare şi publicitate– sunt incluse două conferinţe de presă şi realizarea de materiale promoţionale.