Fostele zone miniere Valea Jiului vor primi asistenţă tehnică

0
51

mineFostele zone miniere Valea Jiului vor primi asistenţă tehnică dedicată pentru dezvoltarea unor proiecte integrate finanţate din fonduri europene şi naţionale. Măsurile sunt cuprinse în Memorandumul “Dezvoltarea unor programe-pilot integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei socio-economice a locuitorilor din fostele zonele miniere Valea Jiului…”, adoptat de Guvern, după o serie de consultări cu autorităţile administraţiei locale din aceste zone. În vederea implementării strategiei de dezvoltare integrată a zonelor pilot de intervenţie, la nivelul Cancelariei prim-ministrului se va înfiinţa o Unitate Guvernamentală de Asistenţă Tehnică (UGAT) cu rol de coordonare a instituţiilor implicate în gestionarea programelor cu finanţare din fonduri europene şi de la bugetul naţional. În zonele de intervenţie identificate se vor introduce instrumente financiare inovative, pentru care există sume rezervate în programele operaţionale, în vederea dezvoltării de proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană în sistem de Parteneriat Public Privat (PPP).