Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare a fost transformată în Agenţie

0
378

La data de 30 septembrie a.c  a apărut în Monitorul Oficia, nr. 624, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Se pare că guvernanţii au ajuns la această soluţie împinşi fiind de constrângerile bugetare „datorate crizei economice mondiale şi pentru a asigura echilibrul şi stabilitatea economico-financiară”. Acestea fiind zise, măsurile şi activităţilor specifice pentru reducerea riscurilor şi a pagubelor produse de inundaţii vor fi sub comanda unei singure instituţi, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare.

Nou înfiinţata Agentie Naţională de Îmbunătăţiri Funciare va avea în structura sa o unitate centrală şi 41 de filiale judeţene fără personalitate juridică, şi vor avea în alcătuire unităţi de administrare organizate la nivelul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau al grupurilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare. Numărul maxim de posturi al Agenţiei şi filialelor judeţene este de 1.500.  Conform art. 3 din OUG nr. 82/2011: „(1) Patrimoniul Agenţiei se constituie prin preluarea elementelor de activ şi de pasiv ale Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, pe bază de protocol de predare – preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data înfiinţării Agenţiei. (2) La data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (1), Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare se desfiinţează”.

Proprietarii de terenuri vor plăti o taxă de îmbunătăţiri funciare
Prin noua organizare în Agenţie, se instituie şi o taxă funciară pe care proprietarii de terenuri sunt obligaţi să o plătească. „Beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare, pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, sunt obligaţi să achite Agenţiei o taxă de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare taxa IF. (2) Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Consiliului Concurenţei, se aprobă modul de calcul şi de colectare, termenele de plată aferente taxei IF, precum şi cuantumul acesteia, pentru anul 2012. (3) Cuantumul taxei IF se aprobă anual de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecarui an pentru anul următor, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a”, se arată în art 7 al OUG nr. 82/2011. Activitatea filialelor judeţene va fi condusă de directori numiţi prin decizie a directorului general, ca urmare a promovării concursului organizat, potrivit legii. Personalul Agenţiei va fi angajat pe bază de contract individual de muncă. Personalul angajat în cadrul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, care se desfiinţează, se preia de către Agenţie, in limita celor 1.500.

Lucrările de apărare împotriva inundaţiilor în administrarea ANAR

Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ”Apele Române”, a preluat în administrare lucrările de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi a celor de pe Dunăre, compuse din diguri şi baraje cu rol de apărare împotriva inundaţiilor. Odată cu acestea au fost preluate şi instalaţiile şi terenurile aferente, stocurile de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecție, siguranţă şi cazarmament pentru apărarea împotriva inundaţiilor. Ca urmare a acestor modificări, lucrările de apărare împotriva inundaţiilor se vor afla în administrarea unei singure instituţii, respectiv ANAR, realizându-se, astfel, o abordare bazinală a domeniului.